Zastúpenie Európskej komisie a 10 regionálnych informačných centier Europe Direct vyhlásilo už 15. ročník celoslovenskej súťaže Mladý Európan. Cieľom súťaže je zvýšiť povedomie o Európskej únii medzi študentmi stredných škôl na Slovensku. Kancelária Europe Direct Žilina, ktorá sídli v Univerzitnej knižnici Žilinskej univerzity v Žiline, organizuje aj tento rok regionálne kolo súťaže Mladý Európan, do ktorého sa prihlásilo 7 stredných škôl z Martina, Turčianskych Teplíc, Čadce a Žiliny. Víťaz postupuje do národného kola. Regionálne kolo súťaže sa uskutoční 17. septembra 2020 o 10:00.

FHV UNIZA v zimnom semestri ak. roka 2020/2021 prichádza s ponukou 10-týždňových kurzov ruského, francúzskeho a latinského jazyka. Na kurzy sa prihlasujte elektronickou formou najneskôr do piatka 25. septembra 2020. Podrobnosti (úrovne, časy, miestnosť, link na prihlasovanie) nájdete v priložených pozvánkach na kurzy. Spätná väzba vám bude zaslaná najneskôr v utorok 29. septembra 2020. Kurzy sú určené pre študentov, pedagógov a ostatných zamestnancov UNIZA ako aj pre širokú verejnosť. Kurzy otvoríme pri minimálnom počte: 8 účastníkov.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.