Dovoľujeme si Vás informovať, že na poslednom zasadnutí AS UNIZA dňa 24.9.2018 bola schválená zmena názvu Elektrotechnickej fakulty s účinnosťou od 1.11.2018, v súlade s § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách (ďalej „zákon“) v nadväznosti na súhlasné vyjadrenie Akreditačnej komisie v súlade s § 82, ods. 2 písm. d) zákona.

CVTI SR Vás pozýva na konferenciu Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2018, ktorá sa uskutoční 9. – 10. 10. 2018 v CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave. Témou je štandardizácia postupov pre efektívny transfer technológií. Pozvaní sú hostia z Oxford University Innovation a Centra transferu technológií na VUT v Brne. Simultánny preklad je zabezpečený, účasť bez poplatku.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.