Som študent so špecifickými potrebami

Študent so ŠP je podľa § 100 ods. 2 zákona o VŠ študent

a) so zmyslovým, telesným a viacnásobným postihnutím,
b) s chronickým ochorením,
c) so zdravotným oslabením,
d) s psychickým ochorením,
e) s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami,
f) s poruchami učenia.

Podporné služby

Študent, ktorý súhlasí s vyhodnotením svojich špecifických potrieb, má podľa rozsahu a druhu špecifickej potreby nárok na podporné služby.

Poskytovanie podporných služieb

Najmä vo forme možnosti využívania špecifických vzdelávacích prostriedkov a podporných technológií, individuálnych vzdelávacích prístupov, osobitné podmienky na vykonávanie študijných povinností bez znižovania požiadaviek na študijný výkon, individuálny prístup vysokoškolských učiteľov, odpustenie školného, či priznanie sociálneho štipendia po prekročení štandardnej dĺžky štúdia z dôvodu zdravotného postihnutia, bezplatné parkovanie v areáli UNIZA, bezplatné poradenstvo...

Ako postupovať ak som študent so špecifickými potrebami

1. Som študent so špecifickými potrebami?

Do skupiny osôb so ŠP patria uchádzači o štúdium a študenti so zdravotným znevýhodnením a poruchami učenia.

3. Zaslanie formulára

Vyplnenú žiadosť o zaradenie do evidencie s prílohami (lekársky nález, vyjadrenie odborného lekára atď.) študent predkladá fakultnému koordinátorovi/koordinátorovi pre celouniverzitný študijný program.

Na koho sa obrátiť

Univerzitná koordinátorka

PhDr. Katarína Gažová

Oddelenie pre vzdelávanie

tel.: +421 41 513 5038

e-mail: katarina.gazova@uniza.sk

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

doc. Ing. Eva Nedeliaková, PhD.

tel.: +421 41 513 3409

e-mail: eva.nedeliakova@fpedas.uniza.sk

Strojnícka fakulta

doc. Mgr. Branislav Ftorek, PhD.

tel.: +421 41 513 2519, 4962

e-mail: branislav.ftorek@fstroj.uniza.sk

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

doc. Ing. Mariana Beňová, PhD.

tel.: +421 41 513 2119, 2057

e-mail: mariana.benova@feit.uniza.sk

Stavebná fakulta

doc. Ing. Mária Kúdelčíková, PhD.

tel: +421 41 513 6273

e-mail: maria.kudelcikova@fstav.uniza.sk

Fakulta riadenia a informatiky

RNDr. Zuzana Borčinová

tel.: +421 41 513 4279

e-mail: zuzana.borcinova@fri.uniza.sk

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

Mgr. Valéria Moricová, PhD.

tel.: +421 41 513 6731

e-mail: valeria.moricova@fbi.uniza.sk

Fakulta humanitných vied

Mgr. PhDr. Eva Škorvagová, PhD.

tel.: +421 41 513 6379

e-mail: eva.skorvagova@fhv.uniza.sk

Celouniverzitný študijný program Stráž prírody

Bc. Jana Závodská

tel.: +421 41 513 5040

e-mail: jana.zavodska@uniza.sk

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: PhDr. Katarína Gažová / +421 41 513 5038 / katarina.gazova@uniza.sk

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť