Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

Aktivity oddelenia

Hlavnou úlohou je koordinácia činností v oblasti medzinárodnej spolupráce  a propagácia univerzity.

Organizačná štruktúra UNIZA

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing organizačne patrí pod prorektora pre medzinárodné vzťahy a marketing.

Organizačná štruktúra oddelenia

Oddelenie má 8 zamestnancov a vedúcu oddelenia.

Aké služby ponúka

Zmluvy

Príprava zmlúv so zahraničnými univerzitami a vysokými školami.

Poradenstvo pre zahraničných študentov a pracovníkov

Vedenie agendy prichádzajúcich študentov a pracovníkov zo zahraničia.

Zahraničné pracovné cesty

Vedenie agendy vysielania pracovníkov na zahraničné pracovné cesty.

Prijímanie zahraničných hostí

Prijímanie zahraničných hostí a študentov v rámci  medzinárodných programov a bilaterálnych zmlúv.

Komunikácia

Interná a externá komunikácia, spolupráca s médiami.

Propagácia

Príprava a aktualizácia propagačných materiálov, zabezpečenie reklamných predmetov, príprava celouniverzitnej výročnej správy o činnosti UNIZA.

Veľtrhy

Účasť na veľtrhoch vzdelávania a iných podujatiach na propagáciu štúdia a vedy.

Podujatia

Organizácia alebo spoluorganizácia celouniverzitných podujatí pre zamestnancov, študentov a verejnosť a vyvíjanie ďalších aktivít smerujúcich k šíreniu dobrého mena UNIZA.

Na koho sa obrátiť

Vedúca oddelenia pre pre medzinárodné vzťahy a marketing

Ing. Katarína Taranová

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5131

e-mail: katarina.taranova@uniza.sk

Koordinácia Erasmus+ projektov KA131, koordinácia Erasmus+ študijných pobytov a stáži študentov UNIZA na celouniverzitnej úrovni

Ing. Lucia Pijaková

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5133

e-mail: lucia.pijakova@uniza.sk

Koordinácia Erasmus+ mobilít pedagógov UNIZA

Bc. Daniela Klačanská

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5132

e-mail: daniela.klacanska@uniza.sk

Koordinácia Erasmus+ mobilít prichádzajúcich študentov na celouniverzitnej úrovni, ubytovanie študentov

Mgr. Lucia Jendrichovská

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5149

e-mail: lucia.jendrichovska@uniza.sk

Koordinácia Erasmus+ mobilít zamestnancov UNIZA KA103 a pedagógov KA107

Ing. Eva Labantová

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5139

e-mail: eva.labantova@uniza.sk

Medzinárodné partnerské zmluvy a projekty

mag. pol. Marcela Barčáková, PhD.

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5134

e-mail: marcela.barcakova@uniza.sk

Marketing

Ing. Katarína Taranová

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5131

e-mail: katarina.taranova@uniza.sk

PR

Mgr. Adriana Valentovičová

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5129

mob.: +421 905 658 003

e-mail: adriana.valentovicova@uniza.sk

Grafik

Mgr. Ondřej Trnka

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5128

e-mail: ondrej.trnka@uniza.sk

Online marketing

Mgr. Kristína Schmiesterová

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5145

e-mail: kristina.schmiesterova@uniza.sk

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Ing. Katarína Taranová / +421 41 513 5131 / katarina.taranova@uniza.sk

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť