Čo je to Študentská rada vysokých škôl

Je to najvyšší zastupiteľský orgán študentov vysokých škôl na Slovensku. Spolu s Radou vysokých škôl a Slovenskou rektorskou konferenciou patrí medzi najvyššie orgány reprezentácie vysokého školstva na Slovensku.

Je nezávislým a samostatným orgánom, ktorý vyvíja vlastnú činnosť na národnej úrovni a ako člen Európskej únie študentov (ESU) aj na úrovni medzinárodnej.

Združuje zástupcov študentov zo všetkých vysokých škôl na Slovensku, verejných, štátnych i súkromných. Je zriadená zákonom o vysokých školách. Zastupuje záujmy študentov navonok.

Na koho sa obrátiť

Študetská rada vysokých škôl

Centrum vedecko-technických informácií SR

P.O.BOX 458

Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4

tel.: +421 949 855 958, +412 948 504 526

e-mail: srvs@srvs.sk

web: www.srvs.sk

Bc. Paula Höhrová

Funkcia: Podpredsedníčka pre zabezpečovanie kvality

Funkčné obdobie: 2021 - 2024

e-mail: hohrova@stud.uniza.sk

Bc. Alexandra Ciesarová

Funkcia: Predsedníčka Valného zhromaždenia SŘVŠ

Funkčné obdobie: 2021 - 2024

e-mail: ciesarova.alexandra@gmail.com

Ing. Adam Škrváň

Funkcia: Delegát

Funkčné obdobie: 2021 - 2024

e-mail: adam.skrvan@feit.uniza.sk

Barbora Blahová

Funkcia: Delegát

Funkčné obdobie: 2021 - 2024

e-mail: blahova13@stud.uniza.sk

Kristián Hockicko

Funkcia: Delegát

Funkčné obdobie: 2021 - 2024

e-mail: hockicko1@stud.uniza.sk

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Mgr. Zuzana Krupková / tel.: +421 41 513 5157 / e-mail: zuzana.krupkova@uniza.sk

© 2023 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Accept
Decline
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Accept
Decline