Na FHV UNIZA v zimnom semestri ak.roka 2018/2019 organizujeme aj tri 10-týždňové kurzy ruského jazyka. Dva kurzy sú určené pre mierne pokročilých a pokročilých a bude ich tradične viesť odborná asistentka, Mgr. Olena Hundarenko, PhD., tentokrát aj s asistenciou zahraničnej študentky z KAJ FHV UNIZA, Anastasiije Seleverstovej (z Moskvy).

Extrapolácie sú podujatím, ktoré sa každoročne organizuje v slovenských mestách tak, že jedno z nich sa stane hlavným mestom. Hlavné mesto informatiky na Slovensku je dominantné v prezentácii svojej vlastnej úrovne, svojich možností a schopností, ale aj svojich problémov. Organizuje prezentácie čo najširšieho počtu IT organizácií vo svojom meste a regióne. Podujatia sa zúčastňujú aj ostatné slovenské mestá. Ich zapojenie dokazuje celoslovenskú úroveň Extrapolácií. Pre rok 2018 sa hlavným mestom informatiky stalo mesto Žilina.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.