Univerzitná knižnica so spoločnosťou Elsevier organizuje odborný workshop na témy „Publikovanie vedeckých článkov" a „Práca s databázou Scopus", ktorý je vhodný najmä pre doktorandov, začínajúcich vedcov, ale aj pre všetkých vedeckých pracovníkov. Uskutoční sa v stredu 23.10.od 13:00 v priestoroch Univerzitnej knižnice UNIZA.


V rámci workshopu budú prítomní aj zamestnanci z oddelenia evidencie publikačnej činnosti a ohlasov, ktorí Vám dajú odpovede na Vaše prípadné otázky aj z tejto oblasti.

 

Podrobné informácie a program nájdete: http://ukzu.uniza.sk/2019/10/04/workshop-elsevier/

Povinná registrácia: http://bit.ly/ElsevierWorkshopZilinskaUni

Tešíme sa na Vašu účasť

Univerzitná knižnica

Fotosúťaž "Keď európska vlajka pomáhala" pokračuje workshopom s umeleckým fotografom Vladom Bačom. Workshop s týmto fotografom, ktorý spolupracuje na spomenutej súťaži sa uskutoční 24. októbra 2019 v Univerzitnej knižnici UNIZA v čase od 14.00 - do 18.00 hod. Europe Direct pozýva všetkých priaznivcov fotografovania na stretnutie s Vladom Bačom, ktorý je nositeľom  certifikátu Qualified European  Photographer QEP.

Na workshop je registrácia na: https://forms.gle/pugKSpZ4Di7C5WJh6

Europe Direct Žilina

Univerzitná knižnica

Zástupcovia Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov a Strojníckej fakulty, dňa 3.10.2019 v Trnave opakovane reprezentovali Žilinskú univerzitu v Žiline na zaujímavej akcii, ktorú pravidelne organizuje Ministerstvo dopravy a výstavby SR s názvom: „ŠTUDUJ DOPRAVU“.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.