Organizačné oddelenia rektorátu

Oddelenie pre vzdelávanie

PhDr. Renáta Švarcová

tel.: +421 41 513 5151

e-mail: renata.svarcova@uniza.sk

Oddelenie pre vedu a výskum

Ing. Janka Macurová

tel.: +421 41 513 5143

e-mail: janka.macurova@rekt.uniza.sk

Oddelenie medzinárodných výskumných projektov – ERAdiate+

prof. Ing. Tatiana Kováčiková, PhD.

mob.: +421 905 917 774

e-mail: tatiana.kovacikova@uniza.sk

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

Ing. Katarína Taranová

tel.: +421 41 513 5131

e-mail: katarina.taranova@uniza.sk

Oddelenie pre rozvoj

Mgr. Dana Mihalová

tel.: +421 41 513 5121

e-mail: dana.mihalova@uniza.sk

Oddelenie pre informačné systémy

Ing. Daša Žideková

tel.: +421 41 513 5137

e-mail: dasa.zidekova@uniza.sk

Právne oddelenie

JUDr. Janka Staníková

tel.: +421 41 513 5110

e-mail: janka.stanikova@uniza.sk

Oddelenie personálnej a sociálnej práce

Ing. Veronika Kunová

tel.: +421 41 513 5115

e-mail: veronika.kunova@uniza.sk

Organizačno-správne oddelenie

prof. Ing. Karol Matiaško, PhD.

tel.: +421 41 513 5135

e-mail: karol.matiasko@uniza.sk

Odbor prípravy a realizácie projektov

Ing. Ivana Trizuljaková

tel.: +421 41 513 5125

e-mail: ivana.trizuljakova@uniza.sk

Projektové oddelenie

Ing. Zuzana Androvičová

tel.: +421 41 513 5127

e-mail: zuzana.androvicova@uniza.sk

Investičné oddelenie

Ing. Peter Polónyi

tel.: +421 41 513 1702

e-mail: peter.polonyi@uniza.sk

Odbor ekonomický

Ing. Zdenka Štubňová

tel.: +421 41 513 5197

e-mail: zdenka.stubnova@uniza.sk

Oddelenie rozpočtu a financovania

Ing. František Kecsö

tel.: +421 41 513 5026

e-mail: frantisek.kecso@rekt.uniza.sk

Oddelenie účtovníctva

Ing. Eva Müllerová

tel.: +421 41 513 5160

e-mail: eva.mullerova@rekt.uniza.sk

Oddelenie mzdového účtovníctva

Ing. Jana Opialová

tel.: +421 41 513 5181

e-mail: jana.opialova@uniza.sk

Odbor hospodárskej správy

Ing. Ján Stehlík

tel.: +421 41 513 5211

e-mail: jan.stehlik@uniza.sk

Oddelenie pre verejné obstarávanie

Ing. Marcel Jaššo

tel.: +421 41 513 5224

e-mail: marcel.jasso@uniza.sk

Oddelenie energetiky

Ing. Róbert Fillner

tel.: +421 41 513 5214

e-mail: robert.fillner@uniza.sk

Oddelenie správy a údržby budov

Ing. Václav Nezmeškal

tel.: +421 41 513 5200

e-mail: vaclav.nezmeskal@uniza.sk

Oddelenie autodopravy

Ing. Miroslava Jandová

tel.: +421 41 513 5202

e-mail: miroslava.jandova@uniza.sk

Manažér kvality

Ing. Eva Kocová

tel.: +421 41 513 5153

e-mail: eva.kocova@uniza.sk

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Bc. Iveta Nociarová / tel.: +421 41 513 5116 / e-mail: iveta.nociarova@uniza.sk

© 2022 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.