Organizačné oddelenia rektorátu

Oddelenie pre vzdelávanie

PhDr. Renáta Švarcová

tel.: +421 41 513 5151

e-mail: renata.svarcova@uniza.sk

Oddelenie pre vedu a výskum

Ing. Janka Macurová

tel.: +421 41 513 5143

e-mail: janka.macurova@rekt.uniza.sk

Oddelenie medzinárodných výskumných projektov – ERAdiate+

prof. Ing. Tatiana Kováčiková, PhD.

mob.: +421 905 917 774

e-mail: tatiana.kovacikova@uniza.sk

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

Ing. Katarína Taranová

tel.: +421 41 513 5131

e-mail: katarina.taranova@uniza.sk

Oddelenie pre rozvoj

Mgr. Dana Mihalová

tel.: +421 41 513 5121

e-mail: dana.mihalova@uniza.sk

Centrum pre transfer technológií

Ing. Andrea Čorejová, PhD.

tel.: +421 41 513 7518

e-mail: andrea.corejova@uniza.sk

Oddelenie pre informačné systémy

Ing. Daša Žideková

tel.: +421 41 513 5137

e-mail: dasa.zidekova@uniza.sk

Právne oddelenie

JUDr. Janka Staníková

tel.: +421 41 513 5110

e-mail: janka.stanikova@uniza.sk

Oddelenie personálnej a sociálnej práce

Ing. Veronika Kunová

tel.: +421 41 513 5115

e-mail: veronika.kunova@uniza.sk

Organizačno-správne oddelenie

doc. Ing. Michal Koháni, PhD.

tel.: +421 41 513 5135

e-mail: michal.kohani@fri.uniza.sk

Odbor prípravy a realizácie projektov

Ing. Ivana Trizuljaková

tel.: +421 41 513 5125

e-mail: ivana.trizuljakova@uniza.sk

Projektové oddelenie

Ing. Zuzana Androvičová

tel.: +421 41 513 5127

e-mail: zuzana.androvicova@uniza.sk

Investičné oddelenie

Ing. Peter Polónyi

tel.: +421 41 513 1702

e-mail: peter.polonyi@uniza.sk

Odbor ekonomický

Ing. Zdenka Štubňová

tel.: +421 41 513 5197

e-mail: zdenka.stubnova@uniza.sk

Oddelenie rozpočtu a financovania

Ing. František Kecsö

tel.: +421 41 513 5026

e-mail: frantisek.kecso@rekt.uniza.sk

Oddelenie účtovníctva

Ing. Eva Müllerová

tel.: +421 41 513 5160

e-mail: eva.mullerova@rekt.uniza.sk

Oddelenie mzdového účtovníctva

Ing. Jana Opialová

tel.: +421 41 513 5181

e-mail: jana.opialova@uniza.sk

Odbor hospodárskej správy

Ing. Ján Stehlík

tel.: +421 41 513 5211

e-mail: jan.stehlik@uniza.sk

Oddelenie pre verejné obstarávanie

Ing. Marcel Jaššo

tel.: +421 41 513 5224

e-mail: marcel.jasso@uniza.sk

Oddelenie energetiky

Ing. Róbert Fillner

tel.: +421 41 513 5214

e-mail: robert.fillner@uniza.sk

Oddelenie správy a údržby budov

Ing. Václav Nezmeškal

tel.: +421 41 513 5200

e-mail: vaclav.nezmeskal@uniza.sk

Oddelenie autodopravy

Mgr. Silvia Chládek

tel.: +421 41 513 5202

e-mail: silvia.chladek@uniza.sk

Manažér kvality

Ing. Eva Kocová

tel.: +421 41 513 5153

e-mail: eva.kocova@uniza.sk

Centrum pre popularizáciu vedy

Ing. Elena Tomovčíková

tel.:+421 41 513 5987

e-mail: elena.tomovcikova@uniza.sk

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Bc. Iveta Nociarová / +421 41 513 5116 / iveta.nociarova@uniza.sk

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť