Čo je to intranet

Účel intranetu

Intranet je privátna sieť, ktorá umožnuje zamestnancom a študentom prístup k službám a dokumentom UNIZA.

Na koho sa obrátiť

Ak potrebujete poradiť, kontaktujte nás.

Ing. Vladislav Dobeš

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Centrum informačných a komunikačných technológií

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 1848

e-mail: ladislav.dobes@uniza.sk

Žiadanky

Registratúra

Cieľ registratúry

Registratúra odborne spravuje interné, prichádzajúce a odchádzajúce dokumenty organizácie. Zahŕňa ich riadny príjem, evidenciu, rozdeľovanie, obeh, vybavovanie, vyhotovovanie, odosielanie,  ukladanie  a vyradzovanie,  vrátane  kontroly  týchto činností.

Na koho sa obrátiť

Ak potrebujete poradiť, kontaktujte nás.

Mgr. Janka Loduhová

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Odbor hospodárskej správy

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5201

e-mail: janka.loduhova@rekt.uniza.sk

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / Mgr. Janka Loduhová / +421 41 513 5201 / janka.loduhova@rekt.uniza.sk

© 2023 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Accept
Decline
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Accept
Decline