Uznávanie dokladov o vzdelaní získaných v zahraničí

Žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní

Na koho sa obrátiť

PhDr. Renáta Švarcová

Rektorát oddelenie pre vzdelávanie

tel.: +421 41 513 5151

e-mail: renata.svarcova@rekt.uniza.sk

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / PhDr. Renáta Švarcová / renata.svarcova@rekt.uniza.sk +421 41 513 5151

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.