L'Oréal v spolupráci s UNESCO, Slovenskou akadémiou vied a Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity predstavujú tretí ročník slovenskej edície unikátneho programu na podporu mladých a nádejných vedkýň "L'Oréal-UNESCO For Women in Science", ktorý už 20 rokov podporuje talentované vedkyne po celom svete. Dve vybrané slovenské vedkyne si rozdelia sumu 10 000 EUR na podporu ich profesionálnej kariéry.

European Leadership Programme je určený mladým absolventom magisterského štúdia vo veku 25-29 rokov, ktorí chcú získať skúsenosti v Bruseli. Program sa skladá z viacerých segmentov, súčasťou je neformálne vzdelávanie v politických témach s kľúčovými aktérmi z Bruselu, coaching v jezuitskom ponímaní a dobrovoľná služba pre odkázaných. Program pomáha budovať si network v meste a vyznať sa vo fungovaní inštitúcií z prvej ruky.

KAJ FHV UNIZA prichádza s ponukou týždňového intenzívneho jazykového kurzu s názvom: Communication in Business English pod vedením lektorky Caroline Ann Kyzek, M.A. Kurz prebehne v dňoch 10.2. - 14.2. 2020 vždy v čase od 13:00 - 15:30 a môžete sa naň prihlasovať elektronickou formou najneskôr do pondelka 3. februára 2020.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.