Podujatie „UNIZA Training School“ je určené hlavne doktorandom a mladým výskumným pracovníkom. Je pre vás jedinečnou príležitosťou stretnúť medzinárodných a domácich odborníkov, ktorí budú s účastníkmi zdieľať svoje skúsenosti a tipy pri písaní, štrukturovaní a publikovaní vedeckých a odborných príspevkov.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.