Výskumné centrum Žilinskej univerzity v Žiline sa taktiež snaží prispieť k vytváraniu dobrých pracovných podmienok na univerzite, a to prostredníctvom projektu CHANGE. Implementácia projektu z podpornej schémy H2020 začala v máji 2018 a potrvá štyri roky. Koordinátorom projektu je Interdisciplinárne výskumné centrum z Grazu, ďalšími partnermi sú výskumné organizácie a univerzity z Izraela, Nemecka, Portugalska a Slovinska.

Univerzitné pastoračné centrum pri Žilinskej univerzite Vás pri príležitosti začiatku akademického roka pozýva na slávnostnú svätú omšu Veni Sancte. Pri tejto slávnosti budeme prosiť o požehnanie a pomoc Ducha Svätého pre celú akademickú obec. Svätá omša začne v stredu 10. októbra 2018 o 17:30 v kostole Sedembolestnej Panny Márie na Vlčincoch. Sv. omšu bude celebrovať žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis.

Dňa 9.10.2018 o 15,00 hod. vykročíme už tretí raz za poznaním. V cykle s inovovaným názvom Cesty poznávania... vo svojom živle... Tou prvou cestou nás bude sprevádzať a Príbeh Sultánskych tabuliek rozprávať RNDr. Anna Bálintová, CSc..

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.