FHV UNIZA v letnom semestri ak. roka 2018/2019 opäť prichádza s ponukou troch 10-týždňových kurzov ruského jazyka a troch 10-týždňových kurzov anglického jazyka. Na kurzy sa prihlasujte elektronickou formou najneskôr do pondelka 28. januára 2019. Podrobnosti (úrovne, časy, miestnosť, link na prihlasovanie) nájdete v priložených pozvánkach. Spätná väzba vám bude zaslaná najneskôr v piatok 1. februára 2019.

L'Oréal v spolupráci s UNESCO, Slovenskou akadémiou vied a Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity predstavujú tretí ročník slovenskej edície unikátneho programu na podporu mladých a nádejných vedkýň "L'Oréal-UNESCO For Women in Science", ktorý už 20 rokov podporuje talentované vedkyne po celom svete.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.