Na UNIZA sú študenti rozdelení na študijné skupiny a rozvrh hodín je zostavený pre každú študijnú skupinu. Preto je dôležité, aby si študent poznamenal číslo študijnej skupiny (šesťmiestny kód zložených z čísel a písmena Z). Vyučovacie hodiny sú 50 minútové a nasleduje 10 minútová prestávka.
Začiatky a konce vyučovacích hodín:

Začiatky a konce vyučovacích hodín:

1. hod. – 7, 00 – 7, 50
2. hod. – 8, 00 – 8, 50
3. hod. – 9, 00 – 9, 50
    4. hod. – 10, 00 – 10, 50
    5. hod. – 11, 00 – 11, 50
     6. hod. – 12, 00 – 12, 50
     7. hod. – 13, 00 – 13, 50
     8. hod. – 14, 00 – 14, 50
     9. hod. – 15, 00 – 15, 50
    10.hod. – 16, 00 – 16, 50
    11.hod. – 17, 00 – 17, 50
    12.hod. – 18, 00 – 18, 50
    13.hod. – 19, 00 – 19, 50

Prednášky, semináre a cvičenia sú zaradené spravidla 2 i viac hodín za sebou a vyučujúci môžu tieto hodiny podľa potreby spojiť.

Učebne na UNIZA sú označované podľa budov, v ktorých sa nachádzajú (napr. AA, AF, AS, BF, BE, MA, MB – pozri mapku). Číslo miestnosti je 5 znakový reťazec v tvare XXYZZ s významom:
XX – označenie budovy
Y - poschodie (číslo poschodia 0-9, S suterén, …)
ZZ – poradové číslo miestnosti (01 až 99)

Všetky podrobné informácie o štúdiu ti ochotne a radi poskytnú na študijnom oddelení fakulty, na ktorej študuješ.

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: PhDr. Renáta Švarcová / +421 41 513 5151 / renata.svarcova@rekt.uniza.sk

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť