Dovoľte, aby sme Vás informovali, že v rámci ‘ERAdiate Lecture series‘ organizujeme stretnutie so zástupcami Hosei univerzity v Japonsku. Stretnutie sa uskutoční vo štvrtok, 17. mája o 15:00, v zasadačke ERAdiate na UVP, budova B, 4. poschodie.

Dňa 18. apríla 2018 sa po prvýkrát uskutočnila regionálna súťaž „Mladý Európan“ v Univerzitnej knižnici Žilinskej univerzity v Žiline, kde od začiatku tohto roka pôsobí Informačné centrum Europe Direct Žilina. Zastúpenie Európskej komisie SR a 9 regionálnych informačných centier Europe Direct vyhlasujú každoročne túto celoslovenskú súťaž „Mladý Európan“, ktorej poslaním je zvýšiť všeobecné povedomie a vedomosti o Európskej únii medzi mladými študentami.

Najvyšší kontrolný úrad SR pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky a pôsobenia nezávislej národnej kontrolnej autority udelil čestné uznanie Žilinskej univerzite v Žiline za mimoriadny prínos pri komplexnom budovaní a rozvoji kontrolnej činnosti, ktorá sa premietla do pozitívneho vnímania Najvyššieho kontrolného úradu SR zo strany občianskej spoločnosti na národnej, ale aj medzinárodnej úrovni.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.