Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 22. 6. 2020 bol vydaný Dodatok č. 1 k Príkazu rektora č. 10/2020 o uvoľňovaní preventívnych opatrení pri ochrane a znížení šírenia COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline.

Bezpečnosť škôl je nevyhnutná pre každú vzdelávaciu inštitúciu. Spoľahlivosť, profesionalita a schopnosť vytvárať preventívne stratégie a adekvátne reagovať v prípade bezpečnostných incidentov sú nevyhnutné. Úlohou bezpečnostného sektora, ktorého súčasťou sú i vedeckovýskumné a akademické pracoviská, teda aj Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline (FBI UNIZA), je identifikovať možné spôsoby ohrozenia, spôsoby útokov na objekty a priestory, ktoré sú charakterizované ako tzv. „mäkké ciele”.

Prípravy na kandidatúru mesta Žilina na titul Európske hlavné mesto kultúry 2026 sú v plnom prúde. V utorok 9. júna 2020 po prvýkrát zasadala Programová rada pracovného tímu Žilina 2026. Jej cieľom bolo vypracovanie plánu spoločného postupu smerujúceho k podaniu úspešného projektu do 1. kola súťaže.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.