Radi Vás informujeme, že pani profesorka Tatiana Čorejová (rektorka v rokoch 2010-2018 a dekanka Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov v rokoch 2002-2010) sa stala profesorom honorowym Politechniki Lubelskej. Ocenenie jej bolo odovzdané na oslavách 66. výročia založenia Politechniki Lubelskej spolu s profesorom Guomo Zhou z Univerzity Zhejiang (Čína) a profesorom Maksatom Kalimoldajevom z Inštitútu informačných a výpočtových technológií Vedeckého výboru Ministerstva školstva a vedy Republiky Kazachstan.

Tohtoročný štvrtý ročník súťažnej prehliadky študentskej televíznej tvorby INSTELCOM 2019 sa konal v dňoch 26.04.2019 – 28.04.2019 na internátoch Technickej univerzity v Košiciach a organizovala ju Študentská televízia eŠTv Košice v spolupráci s RTVS.

Pedagógovia a študenti Katedry anglického jazyka a literatúry FHV UNIZA prichádzajú aj v tomto roku, v mesiacoch júl a august, s ponukou anglického klubu pre deti mladšieho školského veku.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.