Termíny promócii pre jednotlivé fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

1. stupeň vysokoškolského štúdia (Bc.)

2. stupeň vysokoškolského štúdia (Ing., Mgr.)

3. stupeň vysokoškolského štúdia (PhD.)

 

 

25.6.2018   NG01/DO

 

 

27-29.6.2018   DO

 

 

20.6.2018  BG2A1

 

 

26.6.2018   DO

 

 

12.7.2018   DO

 

 

13.7.2018   DO

 

 

3.7.2018   MÚ ZA

 

 

4.7.2018   MÚ ZA

 

 

29.6.2018   MÚ ZA

 

 

28.6.2018   MÚ ZA

 

 

21.6.2018   DO

 

 

22.6.2018   DO

 

 

3.7.2018   DO

 

 

3.7.2018   DO

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: PhDr. Renáta Švarcová / tel.: +421 41 513 5151 / e-mail: renata.svarcova@rekt.uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.