Zahraniční celouniverzitní partneri

V oblasti celouniverzitnej priamej bilaterálnej spolupráce má UNIZA rozvinutú zmluvnú spoluprácu s univerzitami, vysokými školami a inštitúciami vo vedeckovýskumnej a pedagogickej spolupráci podľa 46  platných rámcových dohôd na celouniverzitnej úrovni a takmer 100 dohôd na fakultnej úrovni. Spolupráca sa rozvíja so 19 krajinami sveta - nielen v rámci Európy, ale i Ameriky, Ázie a Afriky.

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Ing. Katarína Taranová / tel.: +421 41 513 5134 / e-mail: katarina.taranova@uniza.sk

© 2022 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.