Zahraniční celouniverzitní partneri

V oblasti celouniverzitnej priamej bilaterálnej spolupráce má UNIZA rozvinutú zmluvnú spoluprácu s univerzitami, vysokými školami a inštitúciami vo vedeckovýskumnej a pedagogickej spolupráci podľa 46  platných rámcových dohôd na celouniverzitnej úrovni a takmer 100 dohôd na fakultnej úrovni. Spolupráca sa rozvíja so 19 krajinami sveta - nielen v rámci Európy, ale i Ameriky , Ázie  a Afriky.

Európa

Bulharsko

Todor Kableshkov Higher School of Transport  Sofia

TU Varna

Afrika

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / Ing. Jarmila Červená / +421 41 513 5153 / jarmila.cervena@rekt.uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.