J. A. Komenský

„Buď príjemný a milý v tvári,
vľúdny a zdvorilý v spôsoboch,
prívetivý a pravdovravný ústami,
vrúcny a úprimný srdcom.“

Etický kódex Žilinskej univerzity v Žiline

… Etický kódex univerzity vyjadruje základné, mravné a etické požiadavky na akademickú obec a ďalších zamestnancov univerzity v zhode s Ústavou SR, so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, so Štatútom univerzity a ďalšími predpismi …

Etický kódex zamestnancov vysokých škôl Slovenskej republiky

My, zamestnanci vysokých škôl Slovenskej republiky v úsilí zvýšiť dobré meno týchto vrcholných vzdelávacích, výskumných a umeleckých ustanovizní, ktoré poskytujú vysokoškolské vzdelanie v bakalárskom, inžinierskom/magisterskom, doktorskom a doktorandskom štúdiu pre spoločenskú i hospodársku prax sa týmto etickým kódexom zaväzujeme, že vo svojej činnosti budeme dodržiavať nim stanovené zásady:

Smernica o autorskej etike a eliminácii plagiátorstva v podmienkach Žilinskej univerzity v Žiline

Zloženie Etickej komisie UNIZA

Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.
predsedníčka EK UNIZA
tel.: +421 41 513 3114  
e-mail: tatiana.corejova@fpedas.uniza.sk

doc. Ing. Eva Sventeková, PhD.
členka EK UNIZA
tel.: +421 41 513 6600  
e-mail: eva.sventekova@fbi.uniza.sk

prof. Ing. Alžbeta Sapietová, PhD.
členka EK UNIZA
tel.: +421 41 513 2957  
e-mail: alzbeta.sapietova@fstroj.uniza.sk

doc. RNDr. Jozef Kúdelčík, PhD.
člen EK UNIZA
tel.: +421 41 513 2310  
e-mail: kudelcik@uniza.sk

prof. Ing. Ľudmila Jánošiková, PhD.
členka EK UNIZA
tel.: +421 41 513 4200  
e-mail: ludmila.janosikova@fri.uniza.sk

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Ing. Veronika Kunová / +421 41 513 5115 / veronika.kunova@uniza.sk

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť