Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva Vás pozýva na 3. ročník Medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie MedIN, ktorá sa bude konať 12.12.2019 o 9:00 v koncertnej sále FHV AFS12, v prostredí Žilinskej univerzite v Žiline. Témami konferencie pre rok 2019 sú: KOMUNIKÁCIA – MÉDIÁ – KULTÚRNE DEDIČSTVO.

Žilinská univerzita v Žiline spoločne s TechSoft Engineering, spol.s r.o. organizuje dňa 4. 12. 2019 od 9:00 do 13:00 v miestnosti Aula DATALAN BG2A1 prezentáciu softvérového balíka ANSYS s názvom "Od mikročipu po lietadlo", na ktorú Vás srdečne pozývame.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.