Čo je to MENZA

Menza je stravovacie zariadenie UNIZA.

Menza zabezpečuje stravovanie vo svojich siedmich strediskách.

Stravu je možné odoberať použitím študentskej alebo zamestnaneckej karty.

Aké služby ponúka

Stravovanie

Príprava, výdaj dotovanej stravy pre študentov, zamestnancov a bývalých zamestnancov - dôchodcov UNIZA a nedotovanej stravy pre verejnosť.

Catering

Zabezpečenie občerstvenia a stravovania pre rôzne typy akcií.

Prenájom priestorov

Prenájom priestorov pre kultúrne a spoločenské podujatia.

Kontakt

Riaditeľka SZ UNIZA

Anna Ďatková

tel.: +421 41 513 1430

mobil: +421 905 476 582

e-mail: anna.datkova@uniza.sk

web: http://menza.uniza.sk

Prevádzka SZ UNIZA

tel.: +421 41 513 1801

mobil: +421 917 230 031

e-mail: prevadzkasz2@uniza.sk

Pokladňa

Beáta Rybáriková

tel.: +421 41 513 1432

mobil: +421 907 835 172

e-mail: beata.rybarikova@uniza.sk

Kontakt

Stravovacie zariadenie Žilinskej univerzity v Žiline

Vysokoškolákov 26, 010 08 Žilina

Zoznam stravovacích zariadení MENZA

Nová menza

Ponúka 7 druhov teplých jedál, bagety a fresh bar. Na Novej menze nie je podmienkou objednať si jedlo vopred. Večere sú podávané bez objednávkovým spôsobom.

Stará menza

Obedy sú dovážené z Novej menzy, ktoré je možné si vopred objednať, ale nie je to podmienkou (obsluha má vždy aj jedlá naviac). Večere sú fast foodové jedlá.

Cafetéria rektorát

Denný dovoz bagiet a pizze, omelety, zeleninových tanierov, neobjednáva sa vopred. Okrem tejto ponuky je  možné zakúpiť si zákusky, domáce dezerty, sladkosti a nápoje.

Otváracie hodiny

Raňajky:

Pondelok - Piatok 7:00 - 10:00

Obedy:

Pondelok - Štvrtok 10:30 - 14:00

Piatok 10:30 - 13:30

Večere:

Pondelok - Štvrtok 14:00 - 18:00

Otváracie hodiny

Obedy:

Pondelok - Piatok 11:30 - 14:00

(objednávanie deň vopred, ale aj bez objednania,

obsluha má vždy aj jedlá naviac)

Večere:

Pondelok - Štvrtok 14:00 - 18:00

(bez objednania)

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny bufetu:

Pondelok - Piatok 7:00 - 15:00

Otváracie hodiny výdajne obedov:

Pondelok - Piatok 11:00 - 13:00

 

Fakulta riadenia a informatiky UNIZA

Jedlá vo výdajni je nutné objednať deň vopred cez systém WebKredit. V bufete je možné bez objednávkovým spôsobom odobrať bagety, zeleninové taniere, hamburgery a pizze. V bufete si môžete kúpiť aj zákusky a domáce dezerty.

Fakulta bezpečnostného inžinierstva UNIZA

Na fakulte je k dispozícii výdajňa stravy, jedlo je potrebné si objednať deň vopred cez systém WebKredit.

Rektorát

V budove rektorátu je k dispozícii zamestnanecká výdajňa stravy, jedlo je potrebné si objednať najneskôr deň vopred cez systém WebKredit. Výdajňa je určená iba pre zamestnancov UNIZA.

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny bufetu:

Pondelok - Piatok 7:00 - 15:00

Otváracie hodiny výdajne:

Pondelok - Piatok 11:30 - 13:00

Otváracie hodiny

Pondelok - Piatok 11:30 - 13:00

Otváracie hodiny

Bufet budova AR Veľký Diel

V ponuke bufetu sú fast foodové jedlá a obedové špeciálne menu z pultu FCC (pult so zdravým jedlom na Novej menze) s označením Menu 9.

Otváracie hodiny

Pondelok - Štvrtok: 10:30 - 14:00

Piatok: 10:30 - 13:30

Teplé jedlá sa vydávajú od 10:30 - 13:30

Nárokovosť na stravu

Študent 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia

Študenti majú nárok na dve teplé jedlá denne (podľa počtu kalendárnych dní v mesiaci) v kombináciách:
dva obedy
dve večere
obed + bageta
večera + bageta
obed + večera.
V jednom dni si môžu vybrať až 10 dotovaných jedál do vyčerpania mesačného limitu t.j. počet kalendárnych dní v mesiaci krát dve jedlá.
K tomu si môžu objednať ďalšie jedlá za plnú cenu (max. 99). V mesiacoch júl a august nemajú nárok na dotovanú stravu.

Študent 3. stupňa vysokoškolského štúdia

Doktorandi majú nárok na dve teplé jedlá denne (podľa počtu kalendárnych dní v mesiaci) v kombináciách:
dva obedy
dve večere
obed + bageta
večera + bageta
obed + večera.
V jednom dni si môžu vybrať až 10 dotovaných jedál do vyčerpania mesačného limitu t.j. počet kalendárnych dní v mesiaci krát dve jedlá.
K tomu si môžu objednať ďalšie jedlá za plnú cenu (max. 99).

Zamestnanec

Zamestnanci majú nárok na jedno teplé jedlo denne- podľa počtu pracovných dní v mesiaci. Na dotované jedlo vzniká nárok len pri odpracovanom dni, prípadne za odpracované 4 hodiny. K tomu si môžu v jeden deň vybrať aj ďalšie jedlá za plnú cenu. V prípade, že nevyčerpajú limit (nárokovosť) jedál na odpracované pracovné dni, nedotované jedlá sa pri uzávierke prepočítajú na cenu dotovaných – podľa dochádzky príchodov a odchodov cez dochádzkový systém za uvedený mesiac.

Bývalí zamestnanci – dôchodcovia

Bývalí zamestnanci – dôchodcovia majú nárok na jedno dotované teplé jedlo denne – podľa počtu pracovných dní. K tomu si môžu v jeden deň vybrať aj ďalšie jedlá za plnú cenu. V prípade, že nevyčerpajú limit (nárokovosť) jedál na počet pracovných dní v mesiaci, nedotované jedlá sa pri uzávierke prepočítajú na cenu dotovaných.

Verejnosť

Cudzí stravníci (verejnosť) nemajú nárok na dotované jedlá. Majú možnosť na odoberanie stravy v neobmedzenom počte, za plnú cenu uvedenú v platnom cenníku na daný rok.

Ako postupovať pri objednaní stravy

1. krok

Jedlá sa vydávajú na karty evidované v databáze používateľov systému Kredit.

2. krok

Jedlá si môžete objednávať cez objednávkový systém WebKredit. Potrebujete k tomu prihlasovacie údaje (heslo), ktoré máte možnosť získať počas otváracích hodín na všetkých pokladniach Stravovacieho zariadenia UNIZA a to: na strediskách Stará menza, FRI, Budova rektorátu – Cafetéria, Nová menza, Budova AR. Heslo si môžete zmeniť po prvom prihlásení do systému WebKredit.


Pokladňa na Novej menze je otvorená v pracovné dni od 11:00 – 13:00 h., prípadne podľa telefonického dohovoru.

Postup:

  • Na objednávkovom termináli priložíte kartičku, stlačíte číslo obeda, ktorý si chcete objednať, priložíte kartičku znova na potvrdenie a máte objednané. Pri výdaji jedla na výdajnom pulte len priložíte kartičku k čítaciemu zariadeniu a zobrazí sa číslo obeda, ktorý ste si objednali a tento vám bude následne vydaný.
  • Objednávky jedál cez internet (WebKredit) sa prihlásite cez svoje prihlasovacie údaje do nášho systému, následne si vyberiete obed a príslušnú výdajňu, na ktorej Vám bude obed vydaný. Pri výdaji jedla na výdajnom pulte len priložíte kartičku k čítaciemu zariadeniu a zobrazí sa číslo obeda, ktorý ste si objednali a tento vám bude následne vydaný.
  • Cudzí stravník využíva stravovanie objednávkovým a bezobjednávkovým systémom s možnosťou platby za stravu v hotovosti respektíve stravovacou kartou. Stravovacia karta sa vydáva priamo v pokladni Novej menzy (hlavná budova Stravovacieho zariadenia UNIZA), alebo na horeuvedenom telefónnom čísle,  za poplatok 10,-€.  Postup pri objednaní a výdaji stravy ostáva rovnaký ako pre stravníkov UNIZA.

V prípade obeda ktorý nie je objednaný:

  • Pri výdaji jedla na výdajnom pulte stlačte číslo obeda a priložíte kartičku k čítaciemu zariadeniu, obed vám bude následne vydaný (odrátaný z Vášho kreditu).

Dobíjanie študentskej karty

Peňažné prostriedky na kartu je možné vložiť v pokladni na Novej menze, v tankomate alebo v niektorých strediskách priamo u obsluhujúceho personálu.

Tankomaty sú v týchto strediskách: Nová menza - vo vstupnej hale a v jedálni, Stará menza, na Rektoráte – chodba na prízemí pri IKT a Bufet budova AR.

V tankomate na Novej menze vo vstupnej hale je možnosť vkladu fin. prostriedkov formou mincí (50 centov, 1 €, 2 €) aj papierových bankoviek. V ostatných tankomatoch je možnosť vkladu fin. prostriedkov len formou papierových bankoviek.

Dobitie kreditu u obslužného personálu je možný v týchto strediskách:

  • Stará menza
  • Cafetéria rektorát
  • Fakulta riadenia a informatiky UNIZA
  • Nová menza
  • Bufet budova AR

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Anna Ďatková / +421 41 513 1430 / anna.datkova@uniza.sk

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť