EURAXESS Slovensko (SAIA, n. o.), Žilinská univerzita v Žiline s podporou tímu ERAdiate a Asociácia doktorandov Slovenska Vás pozývajú na kariérny deň pre doktorandov a mladých výskumných pracovníkov - Naštartuj svoju kariéru vo výskume, ktorý sa bude konať 12. júna 2018 od 9:00 do 15:00 v Univerzitnom vedeckom parku UNIZA, zasadacia miestnosť VB 408.

Za zásluhy v oblasti rozvoja vedy a techniky na báze medzinárodnej spolupráce a za šírenie dobrého mena SR v zahraničí cez projekty medzinárodnej vedecko technickej spolupráce získal prof. Ing. Milan Dado, PhD. v súťaži Vedec roka SR 2017 ocenenie v kategórii Osobnosť medzinárodnej spolupráce.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.