Hlavným poslaním Akademie věd České republiky a jej pracovísk je uskutočňovať kvalitný vedecký výskum, ktorý rešpektuje aktuálne a budúce potreby spoločnosti. Dôležitým dlhodobým zámerom Akademie v tejto oblasti je aj posilňovať medzinárodnú spoluprácu s krajinami s vysokou intenzitou a úrovňou aktivít vo vede a výskume. Je pre nás preto veľkou cťou byť prvým zahraničným partnerom, s ktorým Akademie dňa 15.5.2019 podpísala Memorandum o porozumení s cieľom podporovať a rozvíjať možnosti spolupráce v oblasti vedy a vzdelávania medzi Českou a Slovenskou republikou.

Študenti strojníckej fakulty UNIZA získali druhé miesto v súťaži strojníckych fakúlt. Prvý ročník súťaže o top inovačný tím študentov strojníckych fakúlt „Ako ošúpať banán inak ako ručne" vyhlásila spoločnosť SOVA Digital v partnerstve s Asociáciou priemyselných zväzov v apríli tohto roku.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.