Extrapolácie sú podujatím, ktoré sa každoročne organizuje v slovenských mestách tak, že jedno z nich sa stane hlavným mestom. Hlavné mesto informatiky na Slovensku je dominantné v prezentácii svojej vlastnej úrovne, svojich možností a schopností, ale aj svojich problémov. Organizuje prezentácie čo najširšieho počtu IT organizácií vo svojom meste a regióne. Podujatia sa zúčastňujú aj ostatné slovenské mestá. Ich zapojenie dokazuje celoslovenskú úroveň Extrapolácií. Pre rok 2018 sa hlavným mestom informatiky stalo mesto Žilina.

Dňa 8. októbra 2018 Fakulta PEDAS prostredníctvom Katedry vodnej dopravy pre záujemcov – budúcich maturantov organizuje plavbu loďou Žilina po bratislavskom úseku Dunaja. Stredoškolákov čaká stretnutie s pedagógmi a súčasnými i bývalými študentmi, zoznámenie sa s kapitánom lode, exkurzia plavidla, návšteva strojovne i prehliadka prístavu Bratislava.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.