Na konci Týždňa vedy a techniky sa dňa 8. novembra 2018 uskutočnil slávnostný večer pri príležitosti vyhlásenia výsledkov Ceny za vedu a techniku, kde sa oceňovala práca vedecko-výskumných pracovníkov za ich prínos v oblasti vedy, techniky a inovácií.

Dovoľujeme si Vás oboznámiť so situáciou k projektu Zlepšenie environmentálnych aspektov Žilinskej univerzity v Žiline prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.