Čo je to e-vzdelávanie

Portál pre pedagógov a študentov UNIZA, ktorý slúži ako podpora výučby a správa procesu vzdelávania.

Obsahuje moduly ako napr. informačné listy predmetov, študijné programy, ...

Umožnuje zapisovať známky, vytvárať podklady pre výučbu, vypisovať termíny na skúšku, ...

Ponúka rôzne štatistiky, umožnuje hodnotenie výučby študentami a spätnú väzbu pre pedagógov, ...

LMS Moodle

LMS Moodle je

Nadstavba pre portál vzdelavanie.uniza.sk, ktorá slúži v procese výučby (zoznam študijných materiálov, zadania, testy, ...).

FAQ / Často kladené otázky

Ako sa prihlásiť do LMS MOODLE ? Priame prihlásenie je zakázané, najprv sa prihláste na portál vzdelavanie.uniza.sk a po kliknutí na predmet (zabezpečovaný aleho zapísaný)  sa dostanete do MOODLE.

Ako postupovať pri záverečných prácach

1. Štúdium nižšie uvedených dokumentov

Na koho sa obrátiť

Ing. Peter Fraňo

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Centrum informačných a komunikačných technológií

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 1844

e-mail: peter.frano@uniza.sk

Ing. Peter Malacký

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Centrum informačných a komunikačných technológií

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 1857

e-mail: peter.malacky@uniza.sk

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / Ing. Peter Malacký / +421 41 513 1857 / peter.malacky@uniza.sk

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / Ing. Peter Fraňo, PhD. / +421 41 513 1844 / peter.frano@uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.