Poradenské a kariérne centrum UNIZA

Každému z nás môže pomôcť podpora a usmernenie pri dosahovaní svojich študijných, pracovných či osobných cieľov, ale aj pri prekonávaní ťaživých emócií či situácii.

Poradenské a kariérne centrum UNIZA poskytuje bezplatné bazálne podporné, rozvojové a poradenské služby pre všetkých študentov a zamestnancov Žilinskej univerzity.

Naše aktivity v číslach

Počty sú od akademického roku 2018/19 do 31.07.2022

0
počet stretnutí psychologického poradenstva
0
počet stretnutí zo sociálneho poradenstva
0
počet klientov psychologického poradenstva
0
počet klientov sociálneho poradenstva
0
počet stretnutí kariérneho poradenstva
0
počet workshopov
0
počet stretnutí poradenstva pre študentov so špecifickými potrebami

Ako postupovať, keď chcete využiť služby centra?

  1. Na našej stránke si môžete vybrať typ poradenstva a prihlásiť sa priamo online cez rezervačný systém, telefonicky, mailom alebo osobne v časoch, ktoré sú uvedené v profile každého nášho poradcu.
  2. Ak sa potrebujete zorientovať v ponuke našich služieb a vo forme našej podpory, môžete sa obrátiť na odbornú poradkyňu prvého kontaktu.
  3. Poradenské stretnutie sa uskutoční individuálne, anonymne, diskrétne a bezplatne.

Univerzitný tím poradcov

Psychologická poradkyňa, koordinátorka psychologického poradenstva

Psychologická poradkyňa, koordinátorka psychologického poradenstva

Mgr. Ľubomíra Mrázová

Miestnosť: AA022

tel.: +421 41 513 5073

mob.: +421 918 513 952

e-mail: lubomira.mrazova@uniza.sk / pkc@uniza.sk

Kariérová poradkyňa

Kariérová poradkyňa

Ing. Lucia Nesselmannová

Miestnosť: AA022

tel.: +421 41 513 5072

e-mail: lucia.nesselmannova@uniza.sk

Sociálna poradkyňa (FRI, FHV, FEIT)

Sociálna poradkyňa (FRI, FHV, FEIT)

Mgr. Soňa Spišáková

Miestnosť: AA016

tel.: +421 41 513 5039

e-mail: sona.spisakova@uniza.sk

Sociálna poradkyňa  (FPEDAS, VÚVB)

Sociálna poradkyňa (FPEDAS, VÚVB)

Bc. Jana Závodská

Miestnosť: AA016

tel.: +421 41 513 5040

e-mail: jana.zavodska@uniza.sk

Psychologická poradkyňa

Psychologická poradkyňa

Mgr. PhDr. Eva Škorvagová, PhD.

Miestnosť: AC211

tel.: +421 41 513 6398

e-mail: eva.skorvagova@fhv.uniza.sk

Psychologická poradkyňa

Psychologická poradkyňa

Mgr. Valéria Moricová, PhD.

Miestnosť: MA412

tel.: +421 41 513 6731

e-mail: valeria.moricova@fbi.uniza.sk

Psychologický poradca

Psychologický poradca

Mgr. Peter Seemann, PhD.

Miestnosť: BF339

tel.: +421 41 513 3226

e-mail: peter.seemann@fpedas.uniza.sk

Naši ambasádori

Zuzana Čeľovská

Stavebná fakulta

e-mail: byzuss@gmail.com

Aneta Vrabcová

Stavebná fakulta

e-mail: vrabcova1@stud.uniza.sk

Samuel Haas

Fakulta humanitných vied

e-mail: samo.haas@gmail.com

Alžbeta Žerebáková

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

e-mail: zerebakova@stud.uniza.sk

Alexandre Blanc

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

e-mail: blanc@stud.uniza.sk

Damián Gloser

Fakulta riadenia a informatiky

e-mail: gloserdamos@gmail.com

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: PhDr. Renáta Švarcová / tel.: +421 41 513 5151 / e-mail: renata.svarcova@rekt.uniza.sk

© 2022 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.