Zoznam udelených patentov

Skúšobné zariadenie na hodnotenie tribokoróznych vlastností povrchov a povlakov konštrukčných materiálov
Laditeľný optický atenuátor vytvorený na základe optického vlákna s kvapalným jadrom a metóda jeho ladenia
Spôsob obmedzovania a vypínania optického výkonu šíriaceho sa jadrom optického vlákna
Zariadenie proti preťaženiu vozíkového dopravníka, najmä kovových triesok

Zoznam zapísaných úžitkových vzorov

Zoznam najvýznamnejších ocenení študentov

Kristián Gábor

študent Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov: reprezentácia univerzity na medzinárodnej a národnej úrovni vo futsale

 

Ing. Andrej Lúčan
Ing. Jozef Valigurský
Ing. Peter Michálek
Ing. Maroš Novák
Ing. Matej Masár
Karol Kašík

Zoznam najvýznamnejších ocenení zamestnancov

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Meno a priezvisko oceneného: doc. Ing. Juraj Jagelčák, PhD.
Názov ocenenia: Osobnosť roka 2015 v oblasti dopravy
Popis ocenenia: Udeľuje na návrh osobností z dopravy a logistiky vydavateľ odborného časopisu TRANSPORT a LOGISTIKA

Meno a priezvisko oceneného: prof. Ing. Bohuslav Sedláček, CSc. (in memoriam)
Názov ocenenia: Národná cena letectva Slovenskej republiky – Zlaté krídla
Popis ocenenia: ocenenie Zlaté krídla v oblasti veda/výskum/vzdelávanie

Strojnícka fakulta
Elektrotechnická fakulta
Stavebná fakulta
Fakulta riadenia a informatiky
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
Fakulta humanitných vied

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Ing. Helena Vráblová / tel.: +421 41 513 5141 / e-mail: helena.vrablova@rekt.uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.