JOURNAL OF INFORMATION, CONTROL AND MANAGEMENT SYSTEMS

ISSN 1336-1716, periodicita 2x ročne, vydáva FRI UNIZA

SYSTÉMOVÁ INTEGRÁCIA

ISSN 1335-4191, periodicita nepravidelne, vydáva FRI UNIZA

PHD PROGRES

ISSN 1339-1712, vydáva FPEDAS UNIZA

STUDIES, mathematical series

ISSN 1336-149X, periodicita 1x ročne, vydáva FPEDAS UNIZA

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Ing. Helena Vráblová / tel.: +421 41 513 5141 / e-mail: helena.vrablova@rekt.uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.