JOURNAL OF INFORMATION, CONTROL AND MANAGEMENT SYSTEMS

ISSN 1336-1716, periodicita 2x ročne, vydáva FRI UNIZA

SYSTÉMOVÁ INTEGRÁCIA

ISSN 1335-4191, periodicita nepravidelne, vydáva FRI UNIZA

PHD PROGRES

ISSN 1339-1712, periodicita 2x ročne, vydáva FPEDAS UNIZA

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Ing. Janka Macurová / tel.: +421 41 513 5143 / e-mail: janka.macurova@uniza.sk

© 2022 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.