Čo je to edičná činnosť

Žilinská univerzita v Žiline realizuje vlastnú edičnú činnosť na podporu svojej vzdelávacej, vedecko-výskumnej, odbornej, propagačnej a administratívnej činnosti.

Edičnú činnosť zabezpečuje oddelenie pre vzdelávanie Rektorátu UNIZA v spolupráci s  vydavateľským centrom Žilinskej univerzity v Žiline - EDIS.

EDIS - vydavateľské centrum Žilinskej univerzity v Žiline poskytuje v rámci voľnej kapacity vydavateľské a tlačiarenské služby aj pre externých zadávateľov.

Pre koho je určená

Zamestnanci

Každý zamestananec má právo požiadať o zaradenie svojej publikácie v rámci svojej publikačnej činnosti do edičného plánu UNIZA.

Zadávatelia

Zadávateľom sú fakulty, ústavy a odborné pracoviská UNIZA. Žiadosť o zaradenie titulu do edičného plánu na nasledujúci kalendárny rok podáva zadávateľ tajomníčke edičnej rady do konca októbra predchádzajúceho roka.

Objednávatelia

Objednávateľ uzatvorí s UNIZA - EDIS vydavateľským centrom ŽU zmluvu o poskytnutí služieb podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

Na koho sa obrátiť

Tajomníčka redakčnej a edičnej rady UNIZA

Ing. Katarína Markusová

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Oddelenie pre vzdelávanie

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5156

e-mail: katarina.markusova@uniza.sk

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Ing. Katarína Markusová / +421 41 513 5156 / katarina.markusova@uniza.sk

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť