Ponuka práce, stáži a inkubátor

Kontakt pre pracovné ponuky pre študentov a absolventov

Ing. Lucia Nesselmannová

Miestnosť: AA022

tel.: +421 41 513 5072

mob.: +421 918 513 985

e-mail: lucia.nesselmannova@uniza.sk / pkc@uniza.sk

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: PhDr. Renáta Švarcová / tel.: +421 41 513 5151 / e-mail: renata.svarcova@rekt.uniza.sk

© 2022 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.