News

Slávnostné otvorenie novej obslužnej komunikácie v Univerzitnom stredisku Zuberec

09 August 2018

V utorok 7. augusta 2018 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie novej obslužnej komunikácie na Univerzi...

Zoznam vyradených kníh z čiastkovej knižnice A/c 2018 obsahovo zastarané 2

07 August 2018

Zoznam vyradených kníh z čiastkovej knižnice A/c 2018 obsahovo zastarané. Odpredaj za 50 % uvedenej...

MATLAB - Pozvánka na Technical Computing Camp 2018 + Súťaž

19 July 2018

Radi by sme vás informovali o pripravovanej akcii Technical Computing Camp, ktorá sa bude konať už t...

News for students

Medzinárodný certifikát ECDL - bezplatne na UNIZA

28 June 2018

Na našej univerzite, Fakulte riadenia a informatiky môžete bezplatne získať medzinárodný certifikát...

Pozvánka – predstavenie štipendijného programu CEEPUS

17 May 2018

ZOZNÁMTE SA: CEEPUS CHCETE STRÁVIŤ ZIMNÝ SEMESTER 2018/19 SO ŠTIPENDIOM V ZAHRANIČÍ? EŠTE SA TO DÁ!...

Pozvánka na prednášku: Informatika na zemi, vo vesmíre a v roboautách.

14 May 2018

Pozývame Vás do IT čajovne na veľmi zaujímajú prednášku s názvom: Informatika na zemi, vo vesmíre a...

0
Number of students
0
Number of graduates
0
Average pay
© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.

EN Menu