Zoznam univerzitných pracovísk

Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl

eTwinning

Ing. Katarína Hrbáňová, PhD.

tel.: +421 41 513 5070

e-mail: katarina.hrbanova@etwinning.sk

Centrum psychologickej podpory

CPP

PhDr. Renáta Švarcová

tel.: +421 41 513 5151

e-mail: renata.svarcova@rekt.uniza.sk

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Bc. Iveta Nociarová / tel.: +421 41 513 5116 / e-mail: iveta.nociarova@uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.