Zoznam univerzitných pracovísk

Centrum psychologickej podpory

CPP

PhDr. Renáta Švarcová

tel.: +421 41 513 5151

e-mail: renata.svarcova@rekt.uniza.sk

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Ing. Petra Mazúrová / tel.: +421 41 513 5116 / e-mail: petra.mazurova@uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.