Čo je jednotná vizuálna identita

Ctíme históriu a tradíciu

UNIZA prostredníctvom komunikácie jednotným vizuálnym štýlom pôsobí ako moderná inštitúcia, ktorá si ctí svoju históriu a tradíciu.

Vizuálna identita

Nová jednotná vizuálna identita je na UNIZA zavedená od roku 2021.

Manuál jednotného vizuálneho štýlu

Na koho sa obrátiť

Ing. Katarína Taranová

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5131

e-mail: katarina.taranova@uniza.sk

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Ing. Katarína Taranová / tel.: +421 41 513 5131 / e-mail: katarina.taranova@uniza.sk

© 2022 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.