Čo je to Odbor prípravy a realizácie projektov

Cieľ Odboru

Hlavnou úlohou Odboru prípravy a realizácie projektov je koordinácia činností v oblasti projektov a v oblasti zabezpečenia inžinierskych činností.

Organizačná štruktúra UNIZA

Odbor prípravy a realizácie projektov organizačne patrí  pod prorektora pre rozvoj.

Organizačná štruktúra Odboru

Odbor prípravy a realizácie projektov má dve oddelenia: Projektové oddelenie a Investičné oddelenie.

Projektové oddelenie

Hlavnou úlohou Projektového oddelenia je príprava a realizácia celouniverzitných projektov z fondov Európskej únie, projektov z dotácií jednotlivých ministerstiev a iných zdrojov a sprostredkovanie spolupráce s partnerskými organizáciami s následnou podporou pri príprave a realizácii projektov.

Investičné oddelenie

Hlavnou úlohou Investičného oddelenia je príprava projektovej dokumentácie a zabezpečenie inžinierskych činností.

Kontaktný bod

Vedúci OPARP a Projektové oddelenie sídlia  v budove AA, kancelárie AA 27, AA 29, AA 31, AA 33. Investičné oddelenie má sídlo v budove HB, kancelária č. 125.

Aké služby ponúka

Realizácia projektov zo štrukturálnych fondov

Príprava, implementácia a realizácia celouniverzitných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ a dotačných fondov.

Realizácia projektov zameraných na rozvoj infraštruktúry

Príprava projektov zameraných na rozvoj infraštruktúry Žilinskej univerzity v súlade s Dlhodobým zámerom Žilinskej univerzity na roky 2014-2020.

Evidencia výziev

Sledovanie, analýza a informovanie o zverejnených výzvach na predkladanie projektov v rámci operačných programov EÚ a dotačných programov z hľadiska možnosti využitia na UNIZA.

Spolupráca s pracoviskami UNIZA

Komunikácia s fakultami a jednotlivými súčasťami UNIZA pri príprave, implementácii a monitoringu projektov, administratívna podpora a poradenstvo s cieľom pomáhať dodržiavať súvisiace právne predpisy.

Evidencia projektov

Prehľady podaných žiadostí o NFP a schválených projektov v jednotlivých výzvach za celú univerzitu a za jednotlivé fakulty a súčasti  Žilinskej univerzity.

Správa investičných akcií

Príprava a realizácia investičných akcií v rámci celej Žilinskej univerzity a zabezpečenie stavebného dozoru.

Administrácia procesov

Administratívne zabezpečenie celého procesu realizácie projektu od prípravy podkladov do súťaže až po zaradenie do majetku.

Príprava projektovej dokumentácie

Príprava skutkovej projektovej dokumentácie a rozpočtov na danú investičnú akciu.

Zabezpečenie povolení

Zabezpečenie stavebných a kolaudačných povolení na plánované alebo zrealizované investičné akcie.

Na koho sa obrátiť

Vedúci Odboru prípravy a realizácie projektov

Ing. Ivana Trizuljaková
tel.: +421 41 513 5125
e-mail: ivana.trizuljakova@uniza.sk

Vedúci Projektového oddelenia

Ing. Renáta Papučíková
tel.: +421 41 513 5127
e-mail: renata.papucikova@uniza.sk

Vedúci Investičného oddelenia

Ing. Peter Polónyi
tel.: +421 41 513 1702
e-mail: peter.polonyi@uniza.sk

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Ing. Ivana Trizuljaková / +421 41 513 5125 / ivana.trizuljakova@uniza.sk

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť