Pozývame vás na deň otvorených dverí

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Dátum konania: 12. 2. 2021

10:00 hod.

Strojnícka fakulta

Dátum konania: 26. 1. 2021

9:30 hod.

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

Dátum konania: 4. 2. 2021

8:30 hod.

ONLINE DOD

Dátum konania: 9. 3. 2021
8:30 hod.

Stavebná fakulta

Dátum konania: 11. 2. 2021

10:00 hod.

ONLINE DOD

Dátum konania: 29. 10. 2020

10:00 hod.

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

Dátum konania: 20. 11. 2020 a 10. 2. 2021

Čas konania: 10:00 hod.

Areál FBI ul. 1. mája 32

Fakulta riadenia a informatiky

Dátum konania: 18. 2. 2021

Čas konania: 10:00 hod.

ONLINE DOD

Dátum konania: 11. 11. 2020 od 16:00 do 21:00 hod.

Dátum konania: 17. 3. 2021 od 16:00 do 21:00 hod.

Fakulta humanitných vied

Dátum konania: 5. 2. 2021

10:00 hod.

ONLINE DOD

Dátum konania: 24. 11. 2020 od 16:00 do 18:00 hod.

Dátum konania: 9. 3. 2021 od 16:00 do 19:00 hod.

Výskumný ústav vysokohorskej biológie

Dátum konania: 8. 4. 2021

Čas konania: 11:00 hod.

Miesto konania: Tatranská Javorina

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: PhDr. Renáta Švarcová / tel.: +421 41 513 5151 / e-mail: renata.svarcova@rekt.uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.