Pozývame vás na deň otvorených dverí

Dátum konania: 11. 11. 2022

Čas konania: 10:00 hod.

Dátum konania: 10. 2. 2023

Čas konania: 10:00 hod.

Dátum konania: 25. 10. 2022

Čas konania: 9:30 hod.

Dátum konania: 26. 1. 2023

Čas konania: 9:30 hod.

Dátum konania: 15. 2. 2023

Čas konania: 10:00 hod.

VIRTUÁLNE

Dátum konania: 23. 11. 2022 od 8:30 hod.

Dátum konania: 8. 3. 2023 od 8:30 hod.

Dátum konania: 9. 2. 2023

Čas konania: 10:00 hod.

ONLINE DOD

Dátum konania: 24. 11. 2022

Čas konania: 10:00 hod.

Dátum konania: 18. 11. 2022

Čas konania: 10:00 hod.

Dátum konania: 8. 2. 2023

Čas konania: 10:00 hod.

Areál FBI ul. 1. mája 32

Dátum konania: 16. 2. 2023

Čas konania: od 10:00 hod.

ONLINE DOD

Dátum konania: 9. 11. 2022 od 16:00 do 21:00 hod.

Dátum konania: 15. 3. 2023 od 16:00 do 21:00 hod.

Dátum konania: 7. 2. 2023

Čas konania: od 10:00 do 16:00 hod.

ONLINE DOD

Dátum konania: 7. 3. 2023 od 16:00 do 18:00 hod.

 Výskumný ústav vysokohorskej biológie

Výskumný ústav vysokohorskej biológie

Dátum konania: 16. 2. 2023

Čas konania: 11:00 hod.

Miesto konania: Tatranská Javorina

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: PhDr. Renáta Švarcová / tel.: +421 41 513 5151 / e-mail: renata.svarcova@rekt.uniza.sk

© 2022 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.