Pozývame vás na deň otvorených dverí

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Dátum konania: 8. 11. 2019 

Dátum konania: 14. 2. 2020

Strojnícka fakulta

Dátum konania: 20. 11. 2019

Dátum konania: 29. 1. 2020

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

Dátum konania: 4. 2. 2020

Stavebná fakulta

Dátum konania: 5. 2. 2020

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

Dátum konania: 12. 2. 2020

Čas konania: 10:00

Fakulta riadenia a informatiky

Dátum konania: 13. 2. 2020

Čas konania: 10:00 

ONLINE DOD

Dátum konania: 13. 11. 2019

Čas konania: 16:00 - 21:00

Dátum konania: 12. 3. 2020

Čas konania: 16:00 - 21:00

Fakulta humanitných vied

Dátum konania: 7. 2. 2020

Výskumný ústav vysokohorskej biológie

Dátum konania: 3. 4. 2020

Čas konania: 11:00

Miesto konania: Tatranská Javorina

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: PhDr. Renáta Švarcová / tel.: +421 41 513 5151 / e-mail: renata.svarcova@rekt.uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.