Pozývame vás na deň otvorených dverí

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Dátum konania: 14. 2. 2020

10:00 hod.  Aula DATALAN

Strojnícka fakulta

Dátum konania: 29. 1. 2020

9:30 hod.  Aula DATALAN

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

Dátum konania: 4. 2. 2020

8:30 hod.  Aula 2

Stavebná fakulta

Dátum konania: 5. 2. 2020

10:00 hod.   Aula 6

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

Dátum konania: 12. 2. 2020

Čas konania: 9:30 hod

Areál FBI ul. 1. mája 32

Fakulta riadenia a informatiky

Dátum konania: 13. 2. 2020

Čas konania: 10:00 hod. RC 009

ONLINE DOD

 

Dátum konania: 12. 3. 2020

Čas konania: 16:00 - 21:00 hod.

Fakulta humanitných vied

Dátum konania: 7. 2. 2020

10:00 hod.  Aula 3

Výskumný ústav vysokohorskej biológie

Deň otvorených dverí zrušený!

Dátum konania: 3. 4. 2020

Čas konania: 11:00 hod

Miesto konania: Tatranská Javorina

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: PhDr. Renáta Švarcová / tel.: +421 41 513 5151 / e-mail: renata.svarcova@rekt.uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.