Potvrdenie strednou školou a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od lekára predloží uchádzač dodatočne pri zápise na UNIZA!

Termíny odoslania prihlášok na fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

1. stupeň vysokoškolského štúdia (Bc.)

2. stupeň vysokoškolského štúdia (Ing., Mgr.)

3. stupeň vysokoškolského štúdia (PhD.)

 

Termín pre zaslanie prihlášky

30. 4. 2020

Termín prijímacieho konania

5 - 10. 6. 2020

 

Termín pre zaslanie prihlášky

30. 4. 2020

Termín prijímacieho konania

11 - 12. 6. 2020

 

Termín pre zaslanie prihlášky

31. 5. 2020

Termín prijímacieho konania

19. 6. 2020

 

Termín pre zaslanie prihlášky

31. 5. 2020

Termín prijímacieho konania

15. 6. 2020

 

Termín pre zaslanie prihlášky

30. 4. 2020

Termín prijímacieho konania

29. 6. 2020

 

Termín pre zaslanie prihlášky

31. 5. 2020

Termín prijímacieho konania

22 - 26. 6. 2020

 

Termín pre zaslanie prihlášky

30. 4. 2020

Termín prijímacieho konania

22. 6. 2020

 

Termín pre zaslanie prihlášky

19. 6. 2020

Termín prijímacieho konania

24. 6. 2020

 

Termín pre zaslanie prihlášky

8. 6. 2020

Termín prijímacieho konania

25. 6. 2020

 

Termín pre zaslanie prihlášky

30. 4. 2020

Termín prijímacieho konania

10. 6. 2020

 

Termín pre zaslanie prihlášky

30. 4. 2020

Termín prijímacieho konania

7. 7. 2020

 

Termín pre zaslanie prihlášky

29. 5. 2020

Termín prijímacieho konania

25. 6. 2020

 

Termín pre zaslanie prihlášky

30. 4. 2020

Termín prijímacieho konania

10. 6. 2020

 

Termín pre zaslanie prihlášky

30. 4. 2020

Termín prijímacieho konania

26. 6. 2020

 

Termín pre zaslanie prihlášky

29. 5. 2020

Termín prijímacieho konania

17. 6. 2020

 

Termín pre zaslanie prihlášky

30. 4. 2020

Termín prijímacieho konania

11. 6. 2020

 

Termín pre zaslanie prihlášky

31. 3. 2020

Termín prijímacieho konania

4. 6. 2020

 

Termín pre zaslanie prihlášky

31. 5. 2020

Termín prijímacieho konania

22 - 23. 6. 2020

 

Termín pre zaslanie prihlášky

30. 4. 2020

Termín prijímacieho konania

11 - 12. 6. 2020

 

Termín pre zaslanie prihlášky

30. 4. 2020

Termín prijímacieho konania

18 - 19. 6. 2020

 

Termín pre zaslanie prihlášky

31. 5. 2020

Termín prijímacieho konania

17. 6. 2020

 

Termín pre zaslanie prihlášky

30. 4. 2020

Termín prijímacieho konania

10. 6. 2020

 

Termín pre zaslanie prihlášky

30. 4. 2020

Termín prijímacieho konania

10. 6. 2020

 

Termín pre zaslanie prihlášky

1. 6. 2020

Termín prijímacieho konania

26. 6. 2020

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: PhDr. Renáta Švarcová / tel.: +421 41 513 5151 / e-mail: renata.svarcova@rekt.uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.