Termíny odoslania prihlášok na fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

1. stupeň vysokoškolského štúdia (Bc.)

2. stupeň vysokoškolského štúdia (Ing., Mgr.)

3. stupeň vysokoškolského štúdia (PhD.)

Termín pre podávanie prihlášok

 1. kolo   30. 4. 2022

2. kolo   12. 8. 2022

Termín prijímacieho konania

 1. kolo   10. 6. - 15. 6. 2022

2. kolo   25. 8. - 26. 8. 2022

Termín pre podávanie prihlášok

 1. kolo   30. 4. 2022

2. kolo   12. 8. 2022

Termín prijímacieho konania

 1. kolo   16. 6. - 17. 6. 2022

2. kolo   25. 8. - 26. 8. 2022

Termín pre podávanie prihlášok

 1. kolo   31. 5. 2022

2. kolo   12. 8. 2022

Termín prijímacieho konania

 1. kolo   24. 6. 2022

2. kolo   25. 8. 2022

 

Termín pre podávanie prihlášok

30. 4. 2022

Termín prijímacieho konania

15. 6. 2022

 

Termín pre podávanie prihlášok

30. 4. 2022

Termín prijímacieho konania

29. 6. 2022

 

Termín pre podávanie prihlášok

31. 5. 2022

Termín prijímacieho konania

28. 6. - 30. 06. 2022

 

Termín pre podávanie prihlášok

30. 4. 2022

Termín prijímacieho konania

20. 6. 2022

 

Termín pre podávanie prihlášok

15. 6. 2022

Termín prijímacieho konania

23. 6. - 24. 6. 2022

 

Termín pre podávanie prihlášok

6. 6. 2022

Termín prijímacieho konania

30. 6. 2022

 Termín pre podávanie prihlášok

 1. kolo   31. 5. 2022

2. kolo   12. 8. 2022

 Termín prijímacieho konania

 1. kolo   10. 6. 2022

2. kolo   25. 8. 2022

 Termín pre podávanie prihlášok

 1. kolo   31. 5. 2022

2. kolo   12. 8. 2022

 Termín prijímacieho konania

 1. kolo   6. 7. 2022

2. kolo   25. 8. 2022

 

Termín pre podávanie prihlášok

31. 5. 2022

Termín prijímacieho konania

23. 6. 2022

 

Termín pre podávanie prihlášok

30. 4. 2022

Termín prijímacieho konania

8. 6. 2022

 

Termín pre podávanie prihlášok

30. 4. 2022

Termín prijímacieho konania

24. 6. 2022

 

Termín pre podávanie prihlášok

31. 5. 2022

Termín prijímacieho konania

16. 6. 2022

 

Termín pre podávanie prihlášok

30. 4. 2022

 Termín prijímacieho konania

9. 6. 2022

 

Termín pre podávanie prihlášok

30. 4. 2022

 Termín prijímacieho konania

2. 6. 2022

 

Termín pre podávanie prihlášok

31. 5. 2022

 Termín prijímacieho konania

21. 6. - 22. 6. 2022

 

Termín pre podávanie prihlášok

30. 4. 2022

Termín prijímacieho konania

13. 6. - 14. 6. 2022

 

Termín pre podávanie prihlášok

30. 4. 2022

Termín prijímacieho konania

20. 6. - 21. 6. 2022

 

Termín pre podávanie prihlášok

31. 5. 2022

Termín prijímacieho konania

17. 6. 2022

 Termín pre podávanie prihlášok

 1. kolo   30. 4. 2022

2. kolo   12. 8. 2022

 Termín prijímacieho konania

 1. kolo   9. 6. 2022

2. kolo   25. 8. 2022

 Termín pre podávanie prihlášok

 1. kolo   30. 4. 2022

2. kolo   12. 8. 2022

 Termín prijímacieho konania

 1. kolo   9. 6. 2022

2. kolo   25. 8. 2022

 

Termín pre podávanie prihlášok

6. 6. 2022

Termín prijímacieho konania

30. 6. 2022

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: PhDr. Renáta Švarcová / tel.: +421 41 513 5151 / e-mail: renata.svarcova@rekt.uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.