2. kolo prijímacieho konania na fakulty Žilinskej univerzity v Žiline na vybrané študijné programy

1. stupeň vysokoškolského štúdia (Bc.)

2. stupeň vysokoškolského štúdia (Ing., Mgr.)

3. stupeň vysokoškolského štúdia (PhD.)

 

Termín pre podávanie prihlášok

15. 7. 2020

Termín prijímacieho konania

---

 

Termín pre podávanie prihlášok

15. 7. 2020

Termín prijímacieho konania

---

 

Termín pre podávanie prihlášok

31. 5. 2020

Termín prijímacieho konania

9. 7. 2020

 

Termín pre podávanie prihlášok

15. 7. 2020

Termín prijímacieho konania

9. 9. 2020

 

Termín pre podávanie prihlášok

15. 7. 2020

Termín prijímacieho konania

9. 9. 2020

 

Termín pre podávanie prihlášok

20. 6. 2020

Termín prijímacieho konania

13 - 17. 7. 2020

 

Termín pre podávanie prihlášok

15. 7. 2020

Termín prijímacieho konania

18. 8. 2020

 

Termín pre podávanie prihlášok

15. 7. 2020

Termín prijímacieho konania

4. 9. 2020

 

Termín pre podávanie prihlášok

8. 6. 2020

Termín prijímacieho konania

13. 7. 2020

 

Termín pre podávanie prihlášok

15. 7. 2020

Termín prijímacieho konania

21. 8. 2020

 

Termín pre podávanie prihlášok

15. 7. 2020

Termín prijímacieho konania

21. 8. 2020

 

Termín pre podávanie prihlášok

29. 5. 2020

Termín prijímacieho konania

25. 6. 2020

 

Termín pre podávanie prihlášok

15. 7. 2020

Termín prijímacieho konania

28. 7. 2020

 

Termín pre podávanie prihlášok

15. 7. 2020

Termín prijímacieho konania

28. 7. 2020

 

Termín pre podávanie prihlášok

3. 7. 2020

Termín prijímacieho konania

8. 7. 2020

 

Termín pre podávanie prihlášok

15. 7. 2020

Termín prijímacieho konania

---

 

Termín pre podávanie prihlášok

15. 7. 2020

Termín prijímacieho konania

---

 

Termín pre podávanie prihlášok

22. 6. 2020

Termín prijímacieho konania

13 - 14. 7. 2020

 

Termín pre podávanie prihlášok

15. 7. 2020

Termín prijímacieho konania

20. 7. 2020

 

Termín pre podávanie prihlášok

15. 7. 2020

Termín prijímacieho konania

20. 7. 2020

 

Termín pre podávanie prihlášok

31. 5. 2020

Termín prijímacieho konania

13 - 17. 7. 2020

 

Termín pre podávanie prihlášok

15. 7. 2020

Termín prijímacieho konania

---

 

Termín pre podávanie prihlášok

15. 7. 2020

Termín prijímacieho konania

---

 

Termín pre podávanie prihlášok

11. 7. 2020

Termín prijímacieho konania

13 - 17. 7. 2020

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: PhDr. Renáta Švarcová / tel.: +421 41 513 5151 / e-mail: renata.svarcova@rekt.uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.