Termíny odoslania prihlášok na fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

1. stupeň vysokoškolského štúdia (Bc.)

2. stupeň vysokoškolského štúdia (Ing., Mgr.)

3. stupeň vysokoškolského štúdia (PhD.)

Termín pre podávanie prihlášok

 1. kolo   31. 3. 2023

2. kolo   11. 8. 2023

Termín prijímacieho konania

 1. kolo   12. 6. - 13. 6. 2023

2. kolo   23. 8. - 24. 8. 2023

Termín pre podávanie prihlášok

 1. kolo   30. 4. 2023

2. kolo   11. 8. 2023

Termín prijímacieho konania

 1. kolo   15. 6. - 16. 6. 2023

2. kolo   23. 8. - 24. 8. 2023

Termín pre podávanie prihlášok

 1. kolo   31. 5. 2023

2. kolo   11. 8. 2023

Termín prijímacieho konania

 1. kolo   29. 6. 2023

2. kolo   25. 8. 2023

 

Termín pre podávanie prihlášok

31. 3. 2023

Termín prijímacieho konania

15. 6. 2023

 

Termín pre podávanie prihlášok

31. 3. 2023

Termín prijímacieho konania

26. 6. 2023

 

Termín pre podávanie prihlášok

31. 5. 2023

Termín prijímacieho konania

28. 6. - 30. 06. 2023

 

Termín pre podávanie prihlášok

31. 3. 2023

Termín prijímacieho konania

20. 6. - 21. 6. 2023

 

Termín pre podávanie prihlášok

30. 4. 2023

Termín prijímacieho konania

22. 6. - 23. 6. 2023

 

Termín pre podávanie prihlášok

7. 6. 2023

Termín prijímacieho konania

19. 6. 2023

 Termín pre podávanie prihlášok

 1. kolo   31. 3. 2023

2. kolo   18. 8. 2023

 Termín prijímacieho konania

 1. kolo   12. 6. 2023

2. kolo   24. 8. 2023

 Termín pre podávanie prihlášok

 1. kolo   31. 5. 2023

2. kolo   18. 8. 2023

 Termín prijímacieho konania

 1. kolo   7. 7. 2023

2. kolo   24. 8. 2023

 

Termín pre podávanie prihlášok

31. 5. 2023

Termín prijímacieho konania

22. 6. 2023

 

Termín pre podávanie prihlášok

31. 3. 2023

Termín prijímacieho konania

7. 6. 2023

 

Termín pre podávanie prihlášok

30. 4. 2023

Termín prijímacieho konania

23. 6. 2023

 

Termín pre podávanie prihlášok

31. 5. 2023

Termín prijímacieho konania

15. 6. 2023

 

Termín pre podávanie prihlášok

31. 3. 2023

 Termín prijímacieho konania

8. 6. 2023

 

Termín pre podávanie prihlášok

31. 3. 2023

 Termín prijímacieho konania

1. 6. 2023

 

Termín pre podávanie prihlášok

31. 5. 2023

 Termín prijímacieho konania

22. 6. - 23. 6. 2023

 

Termín pre podávanie prihlášok

31. 3. 2023

Termín prijímacieho konania

13. 6. - 14. 6. 2023

 

Termín pre podávanie prihlášok

31. 3. 2023

Termín prijímacieho konania

20. 6. - 21. 6. 2023

 

Termín pre podávanie prihlášok

31. 5. 2023

Termín prijímacieho konania

23. 6. 2023

 Termín pre podávanie prihlášok

 1. kolo   31. 3. 2023

2. kolo   11. 8. 2023

 Termín prijímacieho konania

 1. kolo   8. 6. 2023

2. kolo   24. 8. 2023

 Termín pre podávanie prihlášok

 1. kolo   31. 3. 2023

2. kolo   11. 8. 2023

 Termín prijímacieho konania

 1. kolo   8. 6. 2023

2. kolo   24. 8. 2023

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: PhDr. Renáta Švarcová / tel.: +421 41 513 5151 / e-mail: renata.svarcova@rekt.uniza.sk

© 2023 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Accept
Decline
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Accept
Decline