Srdečne Vás pozývame na 8. ročník ŠDR 2019, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 12.9.2019. V prílohách nájdete všetky informácie. Prosím Vás, aby ste nám zaslali mailom vyplnenú návratku o Vašej účasti najneskôr do 10.9. do 12,00 hod.
Prihlasujete sa u garantov jednotlivých športov uvedených v „Systéme súťaží“, v prípade kolektívov cez koordinátora Vašej fakulty!

Ústav celoživotného vzdelávania UNIZA otvára kurz talianskeho jazyka pre začiatočníkov a večných začiatočníkov. Výučba bude prebiehať bez učebníc, len s pracovnými hárkami, konverzačnou formou zameranou na dohovorenie sa v bežných situáciách s minimom gramatiky.

Žilinská univerzita v Žiline a Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR organizujú pre znalcov ekonomických znaleckých odborov a odvetví 13. ročník medzinárodného vedeckého seminára. Prednášky sú zabezpečené predstaviteľmi Ministerstva spravodlivosti SR, Ministerstva vnútra SR a znaleckej praxe. Program je zameraný na postavenie znalca pred súdmi a orgánmi verejnej moci ako aj aplikáciu metodických postupov pri rôznych zadaniach v znaleckých úkonoch a pri ohodnotení podniku.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.