Rektorky a rektori slovenských vysokých škôl si v týchto dňoch pripomínajú 50 rokov od vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Udalosť, ktorá zastavila demokratizáciu českej a slovenskej spoločnosti, mala tragický vplyv nielen na politický, spoločenský, akademický a kultúrny život, ale aj súkromný život jednotlivcov žijúcich v Československu na ďalších 21 rokov.

V utorok 7. augusta 2018 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie novej obslužnej komunikácie na Univerzitné stredisko v Zuberci. Toto dielo sa podarilo vďaka dlhoročným snahám vedenia a zamestnancov UNIZA za podpory Štátnych lesov, Urbáru Zuberec a obce Zuberec.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.