Čo je to Centrum pre transfer technológií

Kontaktný bod

Pre výskumných pracovníkov a partnerov z praxe, ktorí majú záujem chrániť a uplatniť v praxi svoje výsledky výskumu a vývoja.

Podporný prostriedok

Pri procese transferu technológií - prenose výsledkov výskumu a vývoja do praxe (evaluácia trhového potenciálu technológie, asistencia pri príprave zmlúv, asistencia pri zakladaní spin-off, startup a.p.).

Stredisko patentových informácií (PATLIB)

Poskytuje verejnosti základné informácie o možnostiach priemyselno-právnej ochrany technických riešení, vynálezov, označení tovarov a služieb a pod. v rámci SR.

Rešeršná činnosť

Vypracovanie rešerší na stav techniky pre overenie unikátnosti výskumu, vynálezov, technických riešení, loga či dizajnu.

Vzdelávanie

Vzdelávacie a propagačné aktivity v oblasti práv duševného vlastníctva a transferu technológií.

Ako postupovať pri ich oslovení

Napíšte nám email

Stručne opíšte problém alebo projekt, ktorý máte záujem s nami konzultovať.
ctt@uvp.uniza.sk

Príďte nás navštíviť

Kancelárie CTT UVP UNIZA nájdete v budove UVP UNIZA. Stretnutie je možné dohodnúť vopred emailom alebo telefonicky na t.č.: +421 908 277 599

Informujte sa

Oslovte nás alebo našich kolegov pri rôznych príležitostiach ako sú konferencie, výstavy, diskusie a iné podujatia.

Na koho sa obrátiť

Oddelenie pre vedu a výskum UNIZA

Kontaktná osoba: 
Ing. Janka Macurová,
tel: +421 41 513 5143,
e-mail: macurova@uniza.sk

CTT UVP UNIZA

Kontaktná osoba:
Ing. Andrea Čorejová,
tel: +421 908 277 599,
e-mail: ctt@uvp.uniza.sk

Inkubátor UVP UNIZA

Kontaktná osoba:
Ing. Veronika Šramová, PhD.,
e-mail: veronika.sramova@uvp.uniza.sk

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Ing. Andrea Čorejová / +421 908 277 599 / andrea.corejova@uvp.uniza.sk

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť