Komunikácia s médiami

Denne sledujeme monitoring médií.

Ďakujeme médiám, že informujú o dianí na UNIZA.

Na koho sa obrátiť

Mgr. Adriana Valentovičová

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5129

mob.: +421 905 658 003

e-mail: adriana.valentovicova@uniza.sk

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Mgr. Adriana Valentovičová / tel.: +421 41 513 5129 / e-mail: adriana.valentovicova@uniza.sk

© 2022 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.