Oficiálne logá UNIZA

Logotyp Žilinskej univerzity v Žiline ideovo nadväzuje na sochárske dielo Bohuša Kubinského „Pulzujúce srdce univerzity”, ktoré je súčasťou areálu univerzity. Symbol, ktorý je nosným prvkom logotypu, má organický charakter a spája v sebe viacero aspektov.

Jedným z nich je prepojenie jednotlivých fakúlt v podobe línií do kompaktného celku.

Používanie oficiálneho loga UNIZA a jej fakúlt upravuje Manuál jednotného vizuálneho štýlu UNIZA.

FPEDAS_H_S_sk_f.png
SvF_H_S_sk_f.png
SjF_H_S_sk_f.png
FBI_H_S_sk_f.png
FHV_H_S_sk_f.png
FEIT_H_sk_f.png
FRI_H_S_sk_f.png
FPEDAS_H_S_sk_f.png
SjF_H_S_sk_f.png
FEIT_H_sk_f.png
SvF_H_S_sk_f.png
FBI_H_S_sk_f.png
FRI_H_S_sk_f.png
FHV_H_S_sk_f.png

Zásady použitia loga UNIZA

2. krok

Fakultné logá, šablóny merkantilných tlačovín, atď. sa nachádzajú na dekanáte každej fakulty.

3. krok

V prípade otázok kontaktujte prosím Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing.

Na koho sa obrátiť

Ing. Katarína Taranová

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5131

e-mail: katarina.taranova@uniza.sk

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Ing. Katarína Taranová / tel.: +421 41 513 5131 / e-mail: katarina.taranova@uniza.sk

© 2022 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.