Kontakty

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5001

e-mail: rektor@uniza.sk

Kontakt pre študentov a uchádzačov o štúdium

e-mail: vzdelavanie@uniza.sk

Kontakt pre pracovné ponuky pre študentov a absolventov

e-mail: lucia.nesselmannova@uniza.sk

Právna forma

verejnoprávna inštitúcia zriadená zák. NR SR  č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení doplňujúcich predpisov ako verejná  vysoká škola

GPS: 49°12'8.26"N
        18°45'23.6"E

 

IČO: 00397 563

DIČ: 20 20 67 78 24

IČ DPH: SK 20 20 67 78 24

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Podateľňa:

Úradné hodiny pre príjem zásielok:

Pondelok - Piatok  08:00 - 11:00 / 13:00 - 14:00

V mesiacoch Júl - August Pondelok - Piatok  08:00 - 11:00

Elektronická adresa podateľne: podatelna2@uniza.sk

Informácia o prijímaní zásielok v zmysle Vyhlášky MV SR č. 410/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov

Univerzita prijíma elektronické zásielky v dátových formátoch:
rtf, doc, docx, xls, xlsx, pdf, txt, jpg, jpeg, gif, iné formáty po predchádzajúcej dohode obidvoch strán.

Adresár

 

 

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Ing. Peter Malacký / +421 41 513 1857 / peter.malacky@uniza.sk

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť