Čo je to mobilita

Mobilita je možnosť zúčastniť sa výučby, alebo školenia v partnerskej inštitúcii.

Výučba je možnosť vyučovať vysokoškolským pedagógom na partnerskej vysokej škole alebo vysoká škola môže pozvať pracovníkov z partnerského podniku v zahraničí, aby vyučovali na vysokej škole a odovzdal praktické skúsenosti študentom.

Školenie je určené pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov UNIZA, ktorí môžu absolvovať stáž alebo školenie v podniku alebo na vysokej škole v zahraničí.

Pre koho je určená

Mobilita je určená pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov UNIZA, ktorí sú zamestnaní na plný alebo čiastočný úväzok. Pedagogickí zamestnanci sa môžu zúčastniť výučby a školenia, nepedagogickí zamestnanci sa môžu zúčastniť školenia.

Mobility sa môžu zúčastniť aj pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci UNIZA, ktorí sú zamestnaní na dohodu o vykonaní práce. Pedagogickí zamestnanci sa môžu zúčastniť výučby a školenia, nepedagogickí zamestnanci sa môžu zúčastniť školenia.

Mobilita je určená aj pre študentov doktorandského štúdia, ak sú zároveň zamestnancami UNIZA.

Aké sú podmienky jej získania

Podmienky výberu stanovia pracoviská univerzity. Zamestnanec predloží prihlášku na mobilitu a programu mobility potvrdený prijímajúcou inštitúciou v zahraničí na zahraničnom oddelení svojho pracoviska/riaditeľovi ústavu. Pracoviská univerzity uskutočnia výberové konanie a odporučia/zamietnu pridelenie grantu žiadateľovi. O pridelení grantu definitívne  rozhodne Rada Erasmus+ na UNIZA.

Mobilita v rámci programu ERASMUS+

Základné informácie pre zamestnancov Žilinskej univerzity v Žiline

Pridelenie grantov na mobilitu zamestnancov v ramci programu Erasmus+: aktivita výučba, výučba a školenie, školenie

Rada Erasmus+ UNIZA schválila pridelenie grantov na mobilitu zamestnancov v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2021/2022 aktivity učitelia: VÝUČBA, VÝUČBA A ŠKOLENIE, nepedagogickí zamestnanci ŠKOLENIE.

Grant "individuálna podpora":

Pre prijímajúcu krajinu:

Mobilita VÝUČBA:

  • Česká republika 4 dni/4 noci
  • Poľsko 6 dni/6 noci
  • ostatné krajiny 7 dní/7 nocí.

Mobilita ŠKOLENIE:

  • Česká republika 3 dni/3 noci
  • ostatné krajiny 5 dní/5 nocí.

Grant na mobilitu tvorí: „Individuálna podpora“ + „Príspevok na cestovné náklady“.

Na koho sa obrátiť

Mobilita VÝUČBA

Anna Súkeníková

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5132

e-mail: sukenikova@uniza.sk

Mobilita ŠKOLENIE

Janka Andrlová

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5139

e-mail: janka.andrlova@uniza.sk

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Anna Súkeníková / tel.: +421 41 513 5132 / e-mail: sukenikova@uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.