O slovenských ľudových aerofónoch a bytí vo svojom živle prídu dňa 20.11.2018 o 15,00 hod. rozprávať slovom a znieť hudbou folklorista a výrobca ľudových nástrojov PaedDr. Roman Bienik, speváčka Helena Záhradníková a slovenský herec a popredný recitátor Mgr. art. Jozef Šimonovič.

ERAdiate tím organizuje dňa 27.11.2018 v zasadačke VR , Nová Menza v čase od 10:00 do 13:00 v poradí 4. sériu prednášok zahraničných odborníkov, tentoraz na tému „Smart Cities for People“, na ktorú Vás všetkých srdečne pozývame.

Beh 17. novembra je jedným z najstarších bežeckých podujatí na Slovensku. Za ideálneho počasia sa na štart jeho 52. ročníka postavilo spolu úctyhodných 404 pretekárov v 11 kategóriách, pričom väčšinu štartovného poľa opäť tvorili deti a mládež Žilinského kraja. Veríme, že Beh 17. novembra bude mať aj naďalej svoje pevné miesto v bežeckom kalendári všetkých vekových kategórií. V kategóriách vysokoškolákov štartovalo spolu 20 pretekárov z UNIZA, UK Bratislava, SSC Púchov a SRTG Prievidza.

Na konci Týždňa vedy a techniky sa dňa 8. novembra 2018 uskutočnil slávnostný večer pri príležitosti vyhlásenia výsledkov Ceny za vedu a techniku, kde sa oceňovala práca vedecko-výskumných pracovníkov za ich prínos v oblasti vedy, techniky a inovácií.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.