Centrum psychologickej podpory UNIZA si dovoľuje dať do pozornosti dnešné podujatie Degustácia koučovacích zručností, ktoré organizuje Slovenská asociácia koučov v rámci projektu „Pretože nám záleží“ o zavádzaní koučovacieho prístupu na vysokých školách. Podujatie začína o 16,00 h a bude pokračovať od 18,00 h debatou o koučovacom prístupe s manažérmi, rodičmi a pedagógmi v Regionálnom klube koučov.

Oddelenie medzinárodných výskumných projektov – ERAdiate+ si Vás dovoľuje pozvať na online workshop pod názvom Ten years of ITS Directive: Joint technical workshop of CROCODILE 3, FRAME NEXT and OJP4Danube, ktorý sa uskutoční 24. novembra 2020. Posledná časť workshopu bude venovaná projektu OJP4Danube, ktorý je financovaný z nadnárodného programu INTERREG DTP a zaoberá sa prepojením multimodálnych služieb s cieľom vytvoriť základ pre fungujúcu cezhraničnú cestovnú informačnú sieť.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.