Aktuality

Pozvánka na workshop – Extrapolácie 2018

16. október 2018

Radi by sme Vás pozvali na sériu workshopov, ktoré organizuje Elektrotechnická fakult...

Pozvánka – podujatie Project fair

15. október 2018

Navštívte podujatie Project fair – prezentovanie úspešných projektov podporených zo zdrojov EÚ v naš...

Scholarship program – UC Berkeley – College of Engineering

12. október 2018

We are continuing with our program with UC Berkeley: UNIZA – UC Berkeley - College of Engineering Sc...

Oznamy pre študentov

Voľby do Študentskej rady vysokých škôl

15. október 2018

Študentská časť Akademického senátu UNIZA vyhlasuje voľby do ŠRVŠ. Ak si študent a zaujíma ťa život...

Súťaž pre študentov na vytvorenie nového dizajn manuálu IZP

09. október 2018

Inštitút zdravotnej politiky potrebuje logo (dizajn manuál) a práve Ty to môžeš zmeniť. Sme analytic...

Pozvánka - Študentská konferencia T-day 2018

08. október 2018

Pozývame Vás študentskú konferenciu T-day, ktorá sa uskutoční dňa 8.11.2018 (štvrtok) v priestoroch...

Kalendár

_logo_web_uniza_2_cc_2.png
0
Počet študijných programov
0
Počet študentov
0
Počet absolventov

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
tel.: +421 41 513 5001
fax.: +421 41 513 5055
e-mail: rektor@uniza.sk

GPS: 
49°12'8.26"N
18°45'23.6"E

IČO: 00397 563
DIČ: 20 20 67 78 24
IČ DPH: SK 20 20 67 78 24
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: 4081800000007000080700
SWIFT alebo BIC SWIFT: SUBASKBX

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.