Aktuality

Pozvánka na workshop – Extrapolácie 2018

16. október 2018

Radi by sme Vás pozvali na sériu workshopov, ktoré organizuje Elektrotechnická fakult...

Pozvánka – podujatie Project fair

15. október 2018

Navštívte podujatie Project fair – prezentovanie úspešných projektov podporených zo zdrojov EÚ v naš...

Scholarship program – UC Berkeley – College of Engineering

12. október 2018

We are continuing with our program with UC Berkeley: UNIZA – UC Berkeley - College of Engineering Sc...

Oznamy pre študentov

Pozvánka – Startup Weekend

18. október 2018

Rozbiehanie projektov a nápadov nikdy nebolo také ľahké ako na Startup Weekende. Jedinečná príležito...

Voľby do Študentskej rady vysokých škôl

15. október 2018

Študentská časť Akademického senátu UNIZA vyhlasuje voľby do ŠRVŠ. Ak si študent a zaujíma ťa život...

Súťaž pre študentov na vytvorenie nového dizajn manuálu IZP

09. október 2018

Inštitút zdravotnej politiky potrebuje logo (dizajn manuál) a práve Ty to môžeš zmeniť. Sme analytic...

Kalendár

_logo_web_uniza_2_cc_2.png
0
Počet študijných programov
0
Počet študentov
0
Počet absolventov

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
tel.: +421 41 513 5001
fax.: +421 41 513 5055
e-mail: rektor@uniza.sk

GPS: 
49°12'8.26"N
18°45'23.6"E

IČO: 00397 563
DIČ: 20 20 67 78 24
IČ DPH: SK 20 20 67 78 24
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: 4081800000007000080700
SWIFT alebo BIC SWIFT: SUBASKBX

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.