Aktuality

Zoznam vyradených kníh z čiastkovej knižnice URK 2018 obsahovo zastarané

21. február 2019

Zoznam vyradených kníh z čiastkovej knižnice URK 2018 obsahovo zastarané. Odpredaj za 50 % uvedenej...

Spoken English in Business – nový jazykový kurz na FHV

19. február 2019

KAJ FHV UNIZA prichádza s ponukou nového 10-týždňového jazykového kurzu s názvom: Spoken English in...

Zoznam vyradených kníh z čiastkovej knižnice FRP 2019 - obsahovo zastarané

18. február 2019

Zoznam vyradených kníh z čiastkovej knižnice FRP 2019 - obsahovo zastarané. Odpredaj za 50 % uv...

Oznamy pre študentov

Stanovisko UNIZA ku generálnej oprave UZ Veľký Diel

14. február 2019

Žilinská univerzita v Žiline spustila generálnu údržbu budov internátov blokov DA-DB-DC-DD, čo však...

Mimoriadna výzva na podávanie žiadostí o granty na Erasmus+ stáže LS 2018/2019

14. december 2018

Radi by sme Vás informovali o mimoriadnej výzve na podávanie žiadostí o finančný grant na Erasmus+ s...

Pozvánka na prednášku „Akú máme budúcnosť“

08. november 2018

Pozývame Vás na prednášku „Akú máme budúcnosť“ spojenú s diskusiou, ktorá sa uskutoční aj na UNIZA 1...

Kalendár

prijimacie-konanie-uniza2019-2020.png
studovat-na-uniza2019-2020.png
_logo_web_uniza_2_bw.png
0
Počet študijných programov
0
Počet študentov
0
Počet absolventov

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
tel.: +421 41 513 5001
e-mail: rektor@uniza.sk

GPS: 
49°12'8.26"N
18°45'23.6"E

IČO: 00397 563
DIČ: 20 20 67 78 24
IČ DPH: SK 20 20 67 78 24
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: 4081800000007000080700
SWIFT alebo BIC SWIFT: SUBASKBX

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.