Doktorandské štúdium

Žilinská univerzita v Žiline má akreditované študijné programy v treťom stupni vysokoškolského vzdelávania na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR z 30.10.2015, KA ukončená dňom 12. 11. 2015.

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / Ing. Janka Macurová / janka.macurova@rekt.uniza.sk / +421 41 513 5143

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.