Zoznam pedagogických pracovísk

Ústav telesnej výchovy

Program pohybových aktivít

PaedDr. Róbert Janikovský

tel.: +421 41 513 5250

e-mail: robert.janikovsky@uniza.sk

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Ing. Petra Mazúrová / tel.: +421 41 513 5116 / e-mail: petra.mazurova@uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.