Vyhlásenie Grantovej súťaže UNIZA – výzva č. 1/2020

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline vyhlasuje dňa 15. 1. 2020 Grantovú súťaž UNIZA – výzva č. 1/2020 na podávanie návrhov projektov doktorandmi a mladými vedeckými a pedagogickými zamestnancami UNIZA do 35 rokov. Grantová súťaž je vyhlásená v súlade so Smernicou č. 180 Grantový systém Žilinskej univerzity v Žiline.

Vyhlásenie grantovej súťaže UNIZA – výzva č.2/2019

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline vyhlasuje dňa 24.5.2019 grantovú súťaž UNIZA – výzva č.2/2019 na podávanie návrhov projektov študentmi UNIZA. Grantová súťaž je vyhlásená v súlade so smernicou č.180 Grantový systém Žilinskej univerzity v Žiline.

Výsledky hodnotenia návrhov projektov grantovej súťaže UNIZA – výzva rektora č. 2/2019

Na základe výzvy rektora č. 2/2019 grantovej súťaže prebehlo hodnotenie grantov. Grantová rada UNIZA rozhodla o financovaní projektov nasledovne:

  • pokiaľ bolo priemerné hodnotenie projektov v rozmedzí od 3 do 5 bodov, tak sa projekty financujú v plnej požadovanej výške, avšak maximálne do výzvou stanovej výšky 1000 Eur,
  • projekty, ktorých priemerné bodové hodnotenie bolo v rozmedzí 2 body a menej ako 3 body, sa financujú do výšky 75 % požadovanej sumy, maximálne do 750 Eur,
  • projekty, ktoré dosiahli priemerné bodové hodnotenie menej ako 2 body nebudú finančne podporené.

Podrobné informácie a zmluvy o riešení projektu dostanú zodpovední riešitelia jednotlivých projektov.

Vyhlásenie grantovej súťaže UNIZA – výzva č.1/2019

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline dňa 4. 2. 2019 vyhlasuje grantovú súťaž UNIZA – výzva č.1/2019 na podávanie návrhov projektov študentmi a mladými vedeckými a pedagogickými zamestnancami UNIZA. Grantová súťaž je vyhlásená v súlade so smernicou č.180 Grantový systém Žilinskej univerzity v Žiline.

Výsledky grantovej súťaže UNIZA – výzva č.1/2019

Na základe výzvy rektora č. 1/2019 grantovej súťaže prebehlo hodnotenie grantov v dvoch kategóriách: A – doktorandská, B – mladí vedeckí, pedagogickí pracovníci do 35 rokov. Grantová rada rozhodla o financovaní projektov nasledujúco: Pokiaľ bolo priemerné hodnotenie projektu v rozmedzí bodov od 3 do 5, tak sa projekty financujú v plnej výške, avšak maximálne do stanovej výšky 1000 Eur v kategórii A, resp. 1500 Eur v kategórii B ako je uvedené vo výzve rektora. Projekty, ktorých priemerné bodové hodnotenie bolo nižšie ako 3 sa financujú do výšky 80% zo stanovenej sumy vo výzve. Podrobné informácie a zmluvy o riešení projektu dostanú zodpovední riešitelia jednotlivých projektov.

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Ing. Helena Vráblová / +421 41 513 5141 / helena.vrablova@rekt.uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.