Vyhlásenie grantovej súťaže UNIZA – Výzva č. 1/2022

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline dňa 4. 4. 2022 vyhlasuje grantovú súťaž UNIZA – Výzvu č. 1/2022 na podávanie návrhov projektov doktorandmi a mladými vedeckými a pedagogickými zamestnancami UNIZA do 35 rokov. Grantová súťaž je vyhlásená v súlade so Smernicou č. 180 Grantový systém Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len Smernica GS UNIZA).

Cieľom grantovej súťaže UNIZA je podpora vedecko-výskumnej činnosti študentov a mladých vedeckých a pedagogických zamestnancov UNIZA.

Výsledky hodnotenia žiadosti projektov grantovej súťaže UNIZA – výzva rektora č. 2/2021

Na základe výzvy rektora č. 2/2021 Grantová rada rozhodla o financovaní projektov nasledovne:

  • pokiaľ bolo priemerné hodnotenie projektu v rozmedzí 4 - 5 bodov, tak sa projekty financujú plnej výške, avšak maximálne do výšky stanovenej vo výzve, t. j. 1000 Eur,
  • projekty, ktorých priemerné bodové hodnotenie bolo rozmedzí 2,5 - 3,99 bodov, tak sa financujú vo výške 75 % zo sumy rozpočtu stanovenej vo výzve, maximálne do 750 Eur,
  • projekty, ktorých priemerné bodové hodnotenie bolo menej ako 2,49 bodu, nebudú finančne podporené.

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Ing. Petra Grajcaríková / +421 41 513 5142 / petra.grajcarikova@uniza.sk

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Ing. Katarína Markusová / +421 41 513 5156 / katarina.markusova@uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.