Výsledky hodnotenia žiadosti projektov grantovej súťaže UNIZA – výzva rektora č. 2/2022

Na základe výzvy rektora č. 2/2022 Grantová rada rozhodla o financovaní projektov nasledovne:

  • pokiaľ bolo priemerné hodnotenie projektu v rozmedzí 4 - 5 bodov, tak sa projekty financujú v plnej výške, avšak maximálne do výšky stanovenej vo výzve, t. j. 1000 Eur,
  • projekty, ktorých priemerné bodové hodnotenie bolo v rozmedzí 2,0 - 3,99 bodov, tak sa financujú vo výške 70 % zo sumy rozpočtu stanovenej vo výzve, maximálne do 700 Eur,
  • projekty, ktorých priemerné bodové hodnotenie bolo menej ako 1,99 bodu, nebudú finančne podporené.

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Ing. Petra Grajcaríková / +421 41 513 5142 / petra.grajcarikova@uniza.sk

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Ing. Katarína Markusová / +421 41 513 5156 / katarina.markusova@uniza.sk

© 2023 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Accept
Decline
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Accept
Decline