Výsledky hodnotenia žiadostí projektov Grantovej súťaže UNIZA – Výzva č. 1/2021

Na základe výzvy rektora č. 1/2021 Grantová Rada rozhodla o financovaní projektov nasledovne:

  • pokiaľ bolo priemerné hodnotenie projektu v rozmedzí bodov 5 - 4,5 tak sa projekty financujú v plnej výške, avšak maximálne do výšky stanovenej vo výzve, t. j. 1 000 Eur v kategórii A a 1 500 Eur v kategórii B,
  • projekty, ktorých priemerné bodové hodnotenie bolo 4,49 – 4, sa financujú vo výške 70% zo sumy rozpočtu stanovenej vo výzve,
  • projekty, ktorých priemerné bodové hodnotenie bolo 3,99 – 0, sa financujú vo výške 50% zo sumy rozpočtu stanovenej vo výzve.

Zmluvy o riešení projektu a podrobnejšie informácie dostanú zodpovední riešitelia jednotlivých projektov.

Vyhlásenie grantovej súťaže UNIZA – Výzva č. 2/2021

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline vyhlasuje dňa 9.8.2021 grantovú súťaž UNIZA – výzva č. 2/2021 na podávanie návrhov projektov študentmi UNIZA. Grantová súťaž je vyhlásená v súlade so Smernicou č. 180 Grantový systém Žilinskej univerzity v Žiline.

Cieľom grantovej súťaže UNIZA je podpora vedecko-výskumnej činnosti študentov UNIZA.

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Ing. Petra Grajcaríková / +421 41 513 5142 / petra.grajcarikova@uniza.sk

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Ing. Katarína Markusová / +421 41 513 5156 / katarina.markusova@uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.