Celoživotné vzdelávanie

Rozvíjanie a šírenie vzdelanosti vo všetkých etapách života a zabezpečenie komplexných služieb v oblasti ďalšieho vzdelávania je poslaním Ústavu celoživotného vzdelávania. Jeho činnosť vychádza z odborného zázemia Žilinskej univerzity, so spolupráce s partnermi a odborníkmi z praxe. Dlhodobým cieľom univerzitného pracoviska je poskytovať komplexné vzdelávacie a poradenské služby, vytvárať a inovovať portfólio jazykových, odborných a záujmových programov sledujúcich najnovšie vývojové trendy a potreby praxe. Zároveň je jeho snahou vo všetkých svojich štruktúrach podporovať medzinárodnú spoluprácu a stimulovať starších učiacich sa v ďalšom vzdelávaní.

Vzdelávanie zamestnancov UNIZA

Zvyšovanie kľúčových kompetencií vysokoškolských učiteľov a zamestnancov Žilinskej univerzity, jazykové vzdelávanie pre zamestnancov Žilinskej univerzity.

Univerzita tretieho veku

Záujmové vzdelávanie pre vekovú kategóriu 45+, realizácia cyklu prednášok pre verejnosť, pravidelná podpora dobrovoľníctva vo vzdelávaní, vydávanie časopisu SCHODY, jediného seniorského univerzitného časopisu na Slovensku.

Kontakt

Mgr. Jana Trabalíková, PhD.

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Ústav celoživotného vzdelávania

Ulica 1. mája 32 (areál FBI), 010 26 Žilina

tel.: +421 41 513 5057

e-mail: jana.trabalikova@uniza.sk

Kontakt

Ing. Jana Sňahničanová

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Univerzita tretieho veku

Ulica 1. mája 32 (areál FBI), 010 26 Žilina

mobil: +421 918 971 108

e-mail: janka.snahnicanova@uniza.sk , u3a@uniza.sk

Jazykové vzdelávanie

Medzinárodné jazykové skúšky

Prípravné kurzy a medzinárodné jazykové skúšky z anglického a nemeckého jazyka na jednom mieste - autorizované centrum pre Cambridge English jazykové skúšky a pre skúšky Goetheho inštitútu.

Univerzitná škola jazykov

Realizácia jazykových kurzov od začiatočníkov po pokročilých a zabezpečenie kurzov slovenčiny pre cudzincov (Slovak for foreigners).

Detská letná jazyková škola

Spojenie vedy a cudzieho jazyka do jedného celku pre deti vo veku od 7 rokov, vďaka ktorému je učenie sa zábavou.

Kontakt

Ing. Monika Pilcová

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Ústav celoživotného vzdelávania

Ulica 1. mája 32 (areál FBI), 010 26 Žilina

mobil: +421 905 447 188

e-mail: monika.pilcova@uniza.sk

Kontakt

Mgr. Gabriela Vyletelová

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Ústav celoživotného vzdelávania

Ulica 1. mája 32 (areál FBI), 010 26 Žilina

mobil: +421 918 805 226

e-mail: gabriela.vyletelova@uniza.sk , jazyky@uniza.sk

Kontakt

Mgr. Gabriela Vyletelová

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Ústav celoživotného vzdelávania

Ulica 1. mája 32 (areál FBI), 010 26 Žilina

mobil: +421 918 805 226

e-mail: gabriela.vyletelova@uniza.sk , jazyky@uniza.sk

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Ing. Zuzana Šimková / tel.: +421 918 971 108 / e-mail: zuzana.simkova@uniza.sk

© 2022 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.