Odbory UNIZA

Požadovaná stránka aktuálne nie je prístupná verejnosti.

Odbory sú inštitucionalizované združenie zamestnancov UNIZA s cieľom presadzovať ich pracovné, hospodárske, sociálne a iné záujmy.

Na koho sa obrátiť

Predseda

RNDr. Peter Varša, PhD.

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 4184

e-mail: peter.varsa@fri.uniza.sk

 

oz-uniza-logo.png

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / RNDr. Peter Varša, PhD. / +421 41 513 4184 / peter.varsa@fri.uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.