Zoznam udelených patentov

Spôsob prípravy optických vlnovodných väzobných členov zo siloxánových polymérnych vlákien
Skúšobné zariadenie na hodnotenie tribokoróznych vlastností povrchov a povlakov konštrukčných materiálov
Laditeľný optický atenuátor vytvorený na základe optického vlákna s kvapalným jadrom a metóda jeho ladenia
Spôsob obmedzovania a vypínania optického výkonu šíriaceho sa jadrom optického vlákna

Zoznam zapísaných úžitkových vzorov

Zapojenie dvojfázového elektromotora napájaného variabilnou frekvenciou z jednovetvového meniča z priemyselnej siete
Pomocné dielenské zariadenie pre technológie sústruženia s helikoidnou reznou hranou a s rotáciou rezného nástroja s pohyblivým interakčným bodom
Zapojenie dvojfázového elektromotora napájaného z jednovetvového maticového meniča so spínaným kondenzátorom z priemyselnej siete

Zoznam najvýznamnejších ocenení študentov

Zoznam najvýznamnejších ocenení zamestnancov

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Meno a priezvisko oceneného: doc. Ing. Juraj Jagelčák, PhD.
Názov ocenenia: Osobnosť roka 2015 v oblasti dopravy
Popis ocenenia: Udeľuje na návrh osobností z dopravy a logistiky vydavateľ odborného časopisu TRANSPORT a LOGISTIKA

Meno a priezvisko oceneného: prof. Ing. Bohuslav Sedláček, CSc. (in memoriam)
Názov ocenenia: Národná cena letectva Slovenskej republiky – Zlaté krídla
Popis ocenenia: ocenenie Zlaté krídla v oblasti veda/výskum/vzdelávanie

Strojnícka fakulta
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
Stavebná fakulta
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
Fakulta riadenia a informatiky
Fakulta humanitných vied

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Ing. Janka Macurová / tel.: +421 41 513 5143 / e-mail: janka.macurova@uniza.sk

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Mgr. Katarína Poláčková / tel.: +421 41 513 5141 / e-mail: katarina.polackova@uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.