Zastúpenie Európskej komisie a 10 regionálnych informačných centier Europe Direct vyhlásilo už 15. ročník celoslovenskej súťaže Mladý Európan. Cieľom súťaže je zvýšiť povedomie o Európskej únii medzi študentmi stredných škôl na Slovensku. Kancelária Europe Direct Žilina, ktorá sídli v Univerzitnej knižnici Žilinskej univerzity v Žiline, organizuje aj tento rok regionálne kolo súťaže Mladý Európan, do ktorého sa prihlásilo 7 stredných škôl z Martina, Turčianskych Teplíc, Čadce a Žiliny. Víťaz postupuje do národného kola. Regionálne kolo súťaže sa uskutoční 17. septembra 2020 o 10:00.

FHV UNIZA v zimnom semestri ak. roka 2020/2021 prichádza s ponukou 10-týždňových kurzov ruského, francúzskeho a latinského jazyka. Na kurzy sa prihlasujte elektronickou formou najneskôr do piatka 25. septembra 2020. Podrobnosti (úrovne, časy, miestnosť, link na prihlasovanie) nájdete v priložených pozvánkach na kurzy. Spätná väzba vám bude zaslaná najneskôr v utorok 29. septembra 2020. Kurzy sú určené pre študentov, pedagógov a ostatných zamestnancov UNIZA ako aj pre širokú verejnosť. Kurzy otvoríme pri minimálnom počte: 8 účastníkov.

The Rector of the University of Žilina in order to reduce the risk of the spread of COVID-19 at UNIZA and within the implementation of measures of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic and the Public Health Authority of the Slovak Republic issues Rector's order No. 12/2020.

Dňa 4. 9. 2020 na pôde STU v Bratislave sa uskutočnilo rokovanie rektorov Združenia V7 a predsedu SAV. Rokovanie malo dve časti. V prvej z nich rektori a predseda SAV sa venovali viacerým dôležitým témam, ako je popularizácia vedy, navrhovanému modelu kreovania „SK Roadmap výskumných infraštruktúr“ zo strany MŠ VVaŠ SR a účasti slovenských inštitúcii v medzinárodných vedeckých centrách a projektoch ESFRI. Taktiež sa vzájomne informovali o skúsenostiach z prípravy výučby v novom AR.

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len UNIZA) za účelom zníženia rizika šírenia ochorenia COVID-19 na UNIZA a v rámci implementácie opatrení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) a Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej len „ÚVZ“), vydáva príkaz rektora č. 13/2020.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.