UNIZA vybudovala pozemné parkoviská v areáli univerzity na Veľkom Diele a na UZ Veľký Diel. Vzhľadom na zabezpečenie nevyhnutnej kapacity parkovacích plôch pre zamestnancov univerzity a doktorandov v dennej forme štúdia, prípadne ubytovaných študentov v UZ Veľký Diel, je na novobudovaných parkoviskách zavedený režim vyberania poplatkov na základe parkovacieho žetónu (platba v automatických pokladniach) a na základe preukazu zamestnanca, ktorý sa vydáva vo forme zamestnaneckej čipovej karty alebo preukazu študenta (platí len pre študentov denného doktorandského štúdia a ubytovaných študentov v Ubytovacom zariadení Veľký Diel).

Stravovacie zariadenie Žilinskej univerzity od 1.2.2019 vydáva nový cenník a upravuje výšku stravného za poskytnutú stravu v Stravovacom zariadení Žilinskej univerzity v Žiline (SZ UNIZA) pre študentov a zamestnancov. Vzhľadom na množiace sa otázky zamestnancov, študentov, prečo k danej situácii došlo, uvádzame dôvody, ktoré zvýšenie cien stravného spôsobili:

Sériu dní otvorených dverí na UNIZA otvorí Strojnícka fakulta. Dňa 29.1.2019 o 10 hod. začne prezentácia o fakulte, ktorú bude moderovať známy športový komentátor Ján Žgravčák. Návštevníci sa dozvedia viac o študijných programoch a podmienkach prijatia. Nebude chýbať ani súťaž o vecné ceny a občerstvenie z najväčšej Menzy na Slovensku. Strojnícka fakulta ponúka tiež možnosť nazrieť do laboratórií a učební a návštevníci uvidia aj zaujímavé fakultné projekty, na ktorých spolupracovali aj súčasní študenti.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.