V snahe priblížiť verejnosti možnosti stredoškolského odborného vzdelávania v oblasti dopravy a poštových služieb Ministerstvo dopravy a výstavby SR v spolupráci so železničnými spoločnosťami, vybranými regionálnymi partnermi, univerzitami a strednými odbornými školami pravidelne organizujú pre žiakov základných škôl dni kariérového poradenstva s voľným vstupom s názvom Kam po skončení základnej školy – ŠTUDUJ DOPRAVU a to v Bratislave, Košiciach, Trnave a Vrútkach.

Radi Vás informujeme, že dlhoročný univerzitný pedagóg a odborník, v súčasnosti prorektor pre rozvoj UNIZA prof. Ing. Josef Vičan, CSc., získal významné ocenenie „Osobnosť železničnej a mestskej koľajovej dopravy na Slovensku za rok 2019“, ktoré mu bolo odovzdané na medzinárodnej odbornej konferencii „Fórum koľajovej dopravy“.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.