Dovoľujeme si Vás pozvať na unikátne podujatie Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v rámci projektu SK4ERA s názvom Tour de ERA. Jedná sa o mesačnú „Tour", 5 dvojdňových podujatí v 5 slovenských mestách - Žilina, Banská Bystrica, Košice, Nitra a Bratislava. CVTI SR si uvedomuje dôležitosť vycestovania aj za žiadateľmi mimo Bratislavy a ponúknuť im informácie o programoch Európskeho výskumného priestoru, pripomenúť im aktuálne výzvy a poskytnúť im svoju pomoc a rady pri písaní projektov.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.