Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) sa pripája k stanoviskám popredných slovenských univerzít a vysokých škôl, ktoré odsudzujú nečestné konanie študentov počas vysokoškolského štúdia a zľahčovanie takéhoto správania. Na našej univerzite dlhodobo proti takémuto konaniu počas štúdia a zľahčovaniu takýchto činov bojujeme osvetou, ako aj prísnym postihovaním nečestného konania nielen pri záverečných prácach, ale aj počas celého štúdia. Na tento účel máme zriadené fakultné disciplinárne komisie a celouniverzitnú Etickú komisiu.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo rozhodnutie o registrácii dodatku č. 5 k štatútu Žilinskej univerzity v Žiline. Vo všetkých vnútorných predpisoch a dokumentoch UNIZA sa tak sa s platnosťou odo dňa 16.januára 2019 názov Elektrotechnická fakulta (Faculty of Electrica Engineering) nahrádza názvom Fakulta elektrotechniky a informačných technológií (Faculty of Electrical Engineering and Information Technology).

FHV UNIZA v letnom semestri ak. roka 2018/2019 opäť prichádza s ponukou troch 10-týždňových kurzov ruského jazyka a troch 10-týždňových kurzov anglického jazyka. Na kurzy sa prihlasujte elektronickou formou najneskôr do pondelka 28. januára 2019. Podrobnosti (úrovne, časy, miestnosť, link na prihlasovanie) nájdete v priložených pozvánkach. Spätná väzba vám bude zaslaná najneskôr v piatok 1. februára 2019.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.