Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vyhlásil 21. 1. 2020 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na financovanie výmenných výskumných pobytov slovenských výskumných pracovníkov na University of California, Berkeley, College of Engineering v USA. Tentokrát môžu vycestovať až traja kandidáti.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.